Blog

Visit our expert blog. Read articles from the world of ERP and BI systems. Discover tools to analyse data, both in technical and practical terms. Fun facts, know-how, interviews and cases - expect the best, carefully selected content from our experts.

Organization and optimization of work in the company – transparent manager cockpits and comprehensive HR process management within the TETA ME application

Efektywne zarządzanie czasem w codziennej pracy, skuteczne określanie zadań i wsparcie w podejmowaniu decyzji są niezbędnymi elementami w osiągnięciu sukcesu przedsiębiorstwa. Odpowiednie planowanie zadań jest jednak nie lada wyzwaniem, gdyż pochłania wiele czasu i wymaga jednoczesnego uwzględniania wielu czynników. Managerowie oraz działy HR są odpowiedzialne za zarządzanie wieloma procesami w tym samym czasie, a brak odpowiedniego planu może opóźnić działania oraz przysporzyć problemów. Rozwiązaniem jest automatyzacja procesów, możliwa dzięki wdrożeniu narzędzi do kompleksowego zarządzania biznesem, takich jak TETA ME.

Learn more

Qlik, Power BI, Tableau – tools comparison and key features overwiev

Analyzing data and generating clear reports are key aspects of the proper functioning of businesses around the world. Today, as technology develops, we can individually tailor a solution that works best for our organization. We present the key features and parameters of three leading data analytics systems: Qlik, Power BI and Tableau, each of which finds appropriate application according to specific criteria.

Learn more

Contact us!

Let’s talk! Are you interested in our solutions? Our experts are happy to answer all of your questions.
  The controller of your personal date is BPX S.A., please see the Privacy policy for more detailed information regarding the processing of personal data by BPX S.A.

  • SAP
  • Qlik
  • Infor
  • enova365
  • Teta
  • Visual Fabriq
  • RGM
  • Power BI
  • Semarchy
  • K4 Inphinity
  • Vizlib
  • Tricentis Tosa