Nestle - BPX
nestle - logo

Odpowiadał za uruchomienie systemu na Słowacji, w Czechach, na Litwie oraz za upgrade w Polskiej spółce koncernu. Podczas jednego ze startów nadzorowanego przez BPX pracę z systemem jednocześnie rozpoczęło 1700 użytkowników (6 lokalizacji 3 fabryki).