Case study | Qlik

Smart City Kielce

 • Klient
  Miasto Kielce
 • Branża
  Publiczna
 • Kraj
  Polska
 • Rozwiązanie
  Qlik Sense
 • Czas trwania
  5 miesięcy

Opis projektu

W ramach projektu Smart City Kielce, firma BPX wprowadziła w Kielcach system Business Intelligence oparty na narzędziu Qlik Sense, który umożliwia wykorzystanie danych do zarządzania miastem i podejmowanie skutecznych decyzji w oparciu o konkretne źródła. Dzięki nowej platformie, miasto będzie mogło odpowiedzieć na potrzeby swoich mieszkańców, tworząc inteligentne rozwiązania m.in. w obszarach demografii, migracji, transportu, infrastruktury i usług publicznych.

Platforma Smart City Kielce, opracowana przez BPX, umożliwia mieszkańcom łatwy dostęp do informacji o swoim mieście za pośrednictwem portalu internetowego. Mieszkańcy będą mieć możliwość monitorowania usług i uczestnictwa w procesach decyzyjnych. Realizacja projektu otwiera drogę do budowania zaangażowanej społeczności i wspólnego podejmowania inicjatyw, mających na celu poprawę jakości życia.

Wdrożenie Smart City w Kielcach lokuje miasto na mapie innowacyjnych rozwiązań. Dzięki inteligentnemu wykorzystaniu danych i nowoczesnym technologiom, Kielce będą miały szansę na zrównoważony rozwój, efektywne zarządzanie oraz poprawę jakości życia mieszkańców. To kolejny krok w kierunku idei Smart City – przyszłościowych miast, dostosowanych do potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej.

Kontekst

Przez okres 5-ciu miesięcy realizowaliśmy projekt, który skupiał się na wdrożeniu rozwiązania Qlik Sense. Projekt obejmował dwa główne cele.

Pierwszym było stworzenie platformy, która pozwala mieszkańcom na stały dostęp do informacji, prezentowanych przy pomocy przejrzystych wizualizacji.

Dzięki ciągłemu dostępowi do danych, mieszkańcy mogą szybko sprawdzić, jak miasto funkcjonuje i dokonuje postępów w różnych obszarach. Z pomocą prezentacji danych w czasie, obywatele mogą śledzić, w jaki sposób ich miasto się rozwija.

Drugim wyzwaniem był rozwój dedykowanych aplikacji analitycznych, dzięki którym pracownicy urzędu będą mieli dostęp do wszystkich dostępnych dla nich danych, pochodzących z różnych systemów dziedzinowych oraz będą mieli możliwość analizowania ich, bez konieczności manualnego łączenia oraz bez zaawansowanych umiejętności technicznych. Łatwy dostęp do aktualnych danych pozwala im szybciej reagować na zmiany, które zachodzą w mieście i monitorować strategie realizowane przez miasto.

– Miasto Kielce uwolniło potencjał osadzonej analityki Qlik. Ogromną korzyścią tego rozwiązania jest to, że nie tylko urzędnicy widzą dane, ale też wszyscy mieszkańcy mają do nich dostęp za darmo 24/7, a co więcej dane te są cały czas odświeżane. Dzięki dynamicznym wizualizacjom i holistycznemu zarządzaniu danymi, miasto Kielce toruje drogę ku mądrzejszej, bardziej analitycznej przyszłości. Ten projekt stanowi inspirujący dowód na transformacyjną moc technologii we współczesnym krajobrazie miejskim.

Dominik Skorek, Starszy Konsultant Qlik

Wyzwanie/Problem

Głównym wyzwaniem projektu było wdrożenie koncepcji inteligentnego miasta poprzez monitorowanie usług i rozwoju oraz wprowadzenie zarządzania miastem opartego na danych, w tym przede wszystkim:

 • pobieranie danych, które były niespójne i pochodziły z różnych źródeł oraz brakowało ich standaryzacji,
 • zbudowanie rozwiązania, które będzie posiadało większą elastyczność niż tradycyjna hurtowania danych i jednocześnie zapewni obsługę wciąż wzrastającego wolumenu danych,
 • kształtowanie polityki miejskiej w oparciu o dostępne dane, w celu tworzenia nowych usług oraz ciągłego monitorowania efektów podejmowanych działań.

Projekt został poprzedzony:

 • inwentaryzacją danych miejskich,
 • konsultacjami i warsztatami,
 • zdefiniowaniem wskaźników do oceny kondycji miasta, m.in. z wykorzystaniem norm ISO i wzorów pozwalających porównywać się z innymi miastami,
 • powstaniem zespołu analitycznego po stronie miasta i BPX.

Kierowaliśmy się dobrymi praktykami z całego świata m.in. miast takich jak: Nowy Jork, Londyn, Eindhoven, Dublin czy Monachium, gdzie zostały zastosowane rozwiązania informatyczne Smart City.

Podczas procesu wdrożenia rozwiązania, naszym celem było przygotowanie danych w taki sposób, aby prezentowały prawdziwe dane w formie wskaźników, wykresów, tabel i map oraz były intuicyjne dla każdego mieszkańca.

Praca z mapami była kluczowa dla naszego projektu, ponieważ większość wizualizacji skupiała się na prezentacji mieszkańcom danych geograficznych. Qlik Sense, wykorzystując wbudowany komponent GeoAnalytics, umożliwił prezentację i wizualizację danych przestrzennych w formie map, których miasta gromadzą najwięcej.

Uczestnicy projektu:

W projekcie udział wzięli różni specjaliści m.in: administrator systemów IT/BI, architekt rozwiązań BI, programiści BI oraz kierownik projektu. Architektura rozwiązania uwzględniła najwyższe standardy bezpieczeństwa. Odseparowane od siebie moduły – chmurowy i lokalny – pozwalają na bezpieczne korzystanie z danych zarówno w portalu mieszkańców, jak i na potrzeby wewnętrzne urzędu miasta Kielce.

Rozwiązanie

Innowacyjna inicjatywa miasta Kielce, oparta na zastosowaniu Qlik Sense Embedded Analytics, stanowi kluczowy krok w kierunku transformacji w stronę inteligentnego miasta. To ambitne przedsięwzięcie jest oparte na rewolucyjnej mocy otwartych interfejsów API oferowanych przez firmę Qlik.

W erze, w której postęp napędzany jest danymi, Kielce stanęły w obliczu wyzwania wykorzystania ogromnych ilości informacji z różnych źródeł zewnętrznych. Pomimo braku standaryzacji danych, miasto wykazało niezłomną determinację, aby uporządkować swój ekosystem.

Decydujący moment nastąpił wraz z integracją danych, pochodzących z różnych źródeł i systemów. Wskazane działanie przyniosło przełom w kierunku współdzielonego dostępu do spójnych informacji, co przyczyniło się do zwiększenia przejrzystości w całym krajobrazie miejskim. Dzięki temu, rozwój Kielc oparty jest teraz na danych oraz wspierany klarownymi wizualizacjami, dashboardami i mapami.

Istotnym aspektem tej transformacji są wprowadzone kokpity zarządzania, które działają jak kompas, kierując wydajnością miasta w różnych sektorach. Przyjazny dla użytkownika interfejs umożliwia osobom decyzyjnym swobodne współdziałanie z danymi, co przekłada się na skuteczne i nowatorskie zarządzanie obszarami miejskimi.

Rzeczywista wartość tkwi w przystępnych wizualizacjach, oferowanych przez Qlik Sense. Analiza demograficzna umożliwia głębsze zrozumienie zachowań mieszkańców miasta, co prowadzi do dostarczania spersonalizowanych usług. Analiza migracji odkrywa wzorce przemieszczania się ludności, wspomagając planowanie miejskie i optymalizację alokacji zasobów. Analiza edukacji dostarcza Kielcom wskazówek do usprawniania oferty edukacyjnej. Dodatkowo, szczegółowa analiza budżetowa umożliwia mądre zarządzanie finansami.

Efekty:

Platforma online zapewnia dostęp do atrakcyjnych wizualizacji danych, umożliwiając mieszkańcom i decydentom w prosty i przystępny sposób zrozumienie i zapoznanie się z wszelkimi informacjami, i to z jednego miejsca.

 • Centralizacja danych: Dzięki platformie wszystkie dane miejskie są dostępne w jednym miejscu, co ułatwia zarządzanie nimi i podejmowanie decyzji opartych na konkretnych źródłach.
 • Atrakcyjne wizualizacje danych: Platforma oferuje atrakcyjne i intuicyjne wizualizacje danych w postaci map, wykresów oraz interaktywnych dashboardów, umożliwiając szybkie zrozumienie i analizę informacji.
 • Dostępność dla mieszkańców: Korzyści dla mieszkańców Kielc wynikające z korzystania z platformy to m.in. lepsze zrozumienie danych demograficznych, możliwość monitorowania trendów migracyjnych, poszerzenie wiedzy o infrastrukturze transportowej oraz zwiększenie świadomości zmian zachodzących w mieście.
 • Monitorowanie działań poszczególnych obszarów: Decydenci miasta Kielce korzystają z wizualizacji danych, aby podejmować lepsze decyzje dotyczące rozwoju infrastruktury, planowania przestrzennego i alokacji zasobów.

– Kielce, jedno z polskich miast, przechodzi rewolucję technologiczną, wdrażając innowacyjne rozwiązania Smart City. Dzięki partnerstwu z wiodącą firmą konsultingową, BPX S.A., miasto zamierza poprawić jakość życia swoich mieszkańców i efektywnie zarządzać swoimi zasobami. Zastosowanie zaawansowanych technologii informacyjnych i narzędzi Business Intelligence otwiera nowe perspektywy dla rozwoju inteligentnych miast.

Dominik Machalica, Manager ds. Sprzedaży

Korzyści

 • Integracja danych z wielu źródeł i systemów
 • Wspólny i aktualny dostęp do spójnych informacji
 • Optymalizacja zarządzania miejskim ekosystemem
 • Transparentność
 • Monitorowanie wyników poszczególnych obszarów
 • Kokpity zarządcze
 • Przyjazne wizualizacje
 • Analiza demograficzna
 • Analiza migracji (jak przemieszczają się mieszkańcy)
 • Analiza edukacji
 • Szczegółowa analiza budżetowa
 • Analizy porównawcze
 • Możliwość prowadzenia swobodnej i wielowymiarowej analizy danych z wykorzystaniem asocjacyjnego silnika danych.

Czego się nauczyliśmy

Nasze dotychczasowe wdrożenia były realizowane głównie w firmach. To, co było dla nas zaskoczeniem, to ilość danych oraz duża ilość źródeł danych, z których korzysta miasto. Po raz kolejny przekonaliśmy się o tym, jak platforma Qlik Sense świetnie sprawdza się przy nieoczywistych potrzebach, takich jak np. osadzanie obiektów w innych systemach przy pomocy API, możliwości obsługi danych GEO/Przestrzennych oraz wydajności przy dużych wolumenach i skomplikowanych modelach.

Ogromną przyjemnością dla nas była praca z zespołem z Biura ds. Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem – Smart City w Urzędzie Miasta Kielce oraz wsparcie uczestników projektu w nauce korzystania z platformy, aby mogli samodzielnie dalej tworzyć i rozwijać narzędzia BI, których każde miasto dziś potrzebuje.

Kielce stają się bardziej zintegrowanym, efektywnym i dynamicznym miastem, które wykorzystuje potencjał swoich danych dla dobra swoich mieszkańców.

Zachęcamy inne miasta, aby dołączyły do naszej inicjatywy Smart City i skorzystały z naszego know-how oraz nowoczesnych rozwiązań BI, w celu osiągnięcia podobnych sukcesów.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak BPX Smart City Solutions może pomóc w transformacji Twojego miasta.

Anna Dwurnik Główny Specjalista, Biuro ds. Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem-Smart City, Urząd Miasta Kielce

Kompletny zestaw otwartych interfejsów API firmy Qlik pozwala nam w pełni dostosowywać rozwiązania analityczne, szybko tworzyć nowe niestandardowe aplikacje, wizualizacje i rozszerzenia oraz osadzać w pełni interaktywną analizę w ramach codziennych aplikacji, których ludzie używają. Dzięki wiedzy i doświadczeniu konsultantów BPX możemy korzystać z najbardziej innowacyjnego na rynku narzędzia i opierać decyzje miejskie na twardych danych.

Tutaj znajdziesz wsparcie eksperckie Qlik

Dowiedz się więcej

Zobacz inne case studies

Odkryj nasze możliwości

 • 18+ lat doświadczenia

  Od 2006 roku pomagamy Klientom wdrażać i rozwijać systemy oraz aplikacje, które usprawniają procesy biznesowe. Dzięki naszemu know-how nasi Partnerzy mogą w pełni wykorzystać technologie przyszłości.

 • 1000+ zrealizowanych projektów

  Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie. Wykorzystujemy technologie usprawniające funkcjonowanie i zarządzanie przedsiębiorstwem. Wspólna realizacja każdego projektu przybliża naszych Klientów do osiągnięcia perfekcji w zarządzaniu nowoczesną organizacją.

 • 350+ pracowników

  Mamy odpowiedni zespół doświadczonych i wykwalifikowanych ekspertów z wielu dziedzin. Konsultantów, analityków, programistów oraz PM-ów. Z sukcesem realizujemy nawet najbardziej złożone projekty, które przyspieszają rozwój organizacji na całym świecie.

 • 50+ krajów, w których przeprowadzaliśmy wdrożenia

  W oparciu o nasze unikalne kompetencje realizujemy innowacyjne projekty na całym świecie. Zdobywamy kolejne rynki i chętnie wchodzimy w nowe obszary. Kompleksowe podejście pozwala nam zapewnić rozwój firm z wielu sektorów i branż.

Skontaktuj się z nami

Porozmawiajmy! Interesują Cię nasze rozwiązania? Nasi eksperci odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.
  Administratorem Twoich danych osobowych jest BPX S.A. (KRS: 0000274149), a szerszą informację o przetwarzaniu danych osobowych przez BPX S.A. możesz znaleźć w Polityce Prywatności.

  • SAP
  • Qlik
  • Infor
  • enova365
  • Teta
  • Visual Fabriq
  • RGM
  • Power BI
  • Semarchy
  • K4 Inphinity
  • Vizlib
  • Tricentis Tosa