Siarkopol - BPX
Siarkopol - logo

Konsultanci BPX byli odpowiedzialni za całościowe wdrożenie systemu SAP Business All-In-One. Obejmowało ono następujące moduły: Finanse, Księgowość Środków Trwałych, Kontroling, Sprzedaż i Dystrybucję, Gospodarkę Materiałową i Zakupy, Planowanie Produkcji.”