T Archives - BPX

Tryb projektowania

Tryb projektowania daje możliwość modyfikowania formularzy każdemu użytkownikowi, który posiada do tego uprawnienia. Zmiana wyglądu formularza, zmiana nazwy lub wielkości pola, dodawanie nowych pól/ przycisków – wszystko to jest możliwe z poziomu trybu projektowania w samym systemie, bez konieczności zmiany kodu źródłowego.