Encyklopedia

Lean management

Lean Management (potocznie nazywany Lean) – jest to koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem, która opiera się na dostarczaniu klientom produktów bądź usług jakich oczekują, w jak najprostszy sposób, z zachowaniem szacunku dla pracowników. Struktura systemu Lean opiera się na trzech podstawowych filarach: planowanie strategiczne, struktura organizacyjna, zdolność zasobów ludzkich.

Lean Management, który jest również w Polsce nazywany „Szczupłym zarządzaniem”, polega na znacznym ograniczeniu zasobów potrzebnych do produkcji: ludzi, powierzchni, nakładów inwestycyjnych, czasu, itd., a jednocześnie na skupieniu się na maksymalnym wykorzystaniu środków i dostosowaniu przedsiębiorstwa do warunków panujących na rynku. Główną jego ideą jest wyeliminowanie marnotrawstwa, do którego należy:

 • nadprodukcja (produkowanie więcej niż trzeba lub zbyt wcześnie),
 • za duże czasy wykonania operacji ze względu na złe zaprojektowanie produktów i narzędzi,
 • zła organizacja stanowisk pracy,
 • niepotrzebny transport materiałów między funkcyjnymi obszarami (częściej niż jest to konieczne),
 • błędy lub braki wymagające naprawy bądź korekty (dotyczące dostaw, informacji, wyrobów, dokumentów),
 • zapasy materiałowe większe niż minimum,
 • wykonywanie zbędnych korków w procesie obróbki (m.in. przemieszczanie się ludzi w pracy podczas szukania części, narzędzi itp.).

Założenia Lean Management:

 • elastyczność struktury organizacyjnej,
 • ciągłe udoskonalanie organizacji poprzez liczne szkolenia kadry i pracowników,
 • wyodrębnienie małych jednostek organizacyjnych, zespołów pracujących nad określonym zadaniem,
 • podział odpowiedzialności,
 • podnoszenie kwalifikacji,
 • stymulowanie motywacji,
 • tworzenie odpowiedniego klimatu w firmie,
 • wdrażanie przedsięwzięć modernizacyjnych i restrukturyzacyjnych,
 • optymalizacja procesów,
 • wdrażanie innowacyjności,
 • oszczędne zaangażowanie zasobów,
 • nieustanne eliminowanie wszelkiego marnotrawstwa,
 • troska o wysoką jakość.
Wróć do encyklopedii

Skontaktuj się z nami

Porozmawiajmy! Interesują Cię nasze rozwiązania? Nasi eksperci odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.
  Administratorem Twoich danych osobowych jest BPX S.A. (KRS: 0000274149), a szerszą informację o przetwarzaniu danych osobowych przez BPX S.A. możesz znaleźć w Polityce Prywatności.

  • SAP
  • Qlik
  • Infor
  • enova365
  • Teta
  • Visual Fabriq
  • RGM
  • Power BI
  • Semarchy
  • K4 Inphinity
  • Vizlib
  • Tricentis Tosa