L Archives - BPX

Linia harmonogramu (harmonogramowanie)

W dokumentach sprzedażowych dane ustalane są na trzech poziomach: nagłówka, pozycji oraz linii harmonogramu. Poziom linii harmonogramu jest najbardziej szczegółowy, ponieważ zawiera informację o dostępności towaru w poszczególnych datach. Data, na jaką system potwierdzi nam poprzez kontrolę dostępności towar ustalana jest poprzez harmonogramowanie w przód lub harmonogramowanie w tył.

Lean management

Lean Management (potocznie nazywany Lean) – jest to koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem, która opiera się na dostarczaniu klientom produktów bądź usług jakich oczekują, w jak najprostszy sposób, z zachowaniem szacunku dla pracowników. Struktura systemu Lean opiera się na trzech podstawowych filarach: planowanie strategiczne, struktura organizacyjna, zdolność zasobów ludzkich.

Lean Management, który jest również w Polsce nazywany „Szczupłym zarządzaniem”, polega na znacznym ograniczeniu zasobów potrzebnych do produkcji: ludzi, powierzchni, nakładów inwestycyjnych, czasu, itd., a jednocześnie na skupieniu się na maksymalnym wykorzystaniu środków i dostosowaniu przedsiębiorstwa do warunków panujących na rynku. Główną jego ideą jest wyeliminowanie marnotrawstwa, do którego należy:

 • nadprodukcja (produkowanie więcej niż trzeba lub zbyt wcześnie),
 • za duże czasy wykonania operacji ze względu na złe zaprojektowanie produktów i narzędzi,
 • zła organizacja stanowisk pracy,
 • niepotrzebny transport materiałów między funkcyjnymi obszarami (częściej niż jest to konieczne),
 • błędy lub braki wymagające naprawy bądź korekty (dotyczące dostaw, informacji, wyrobów, dokumentów),
 • zapasy materiałowe większe niż minimum,
 • wykonywanie zbędnych korków w procesie obróbki (m.in. przemieszczanie się ludzi w pracy podczas szukania części, narzędzi itp.).

Założenia Lean Management:

 • elastyczność struktury organizacyjnej,
 • ciągłe udoskonalanie organizacji poprzez liczne szkolenia kadry i pracowników,
 • wyodrębnienie małych jednostek organizacyjnych, zespołów pracujących nad określonym zadaniem,
 • podział odpowiedzialności,
 • podnoszenie kwalifikacji,
 • stymulowanie motywacji,
 • tworzenie odpowiedniego klimatu w firmie,
 • wdrażanie przedsięwzięć modernizacyjnych i restrukturyzacyjnych,
 • optymalizacja procesów,
 • wdrażanie innowacyjności,
 • oszczędne zaangażowanie zasobów,
 • nieustanne eliminowanie wszelkiego marnotrawstwa,
 • troska o wysoką jakość.