H Archives - BPX

Hurtownia danych

Jest to rodzaj bazy danych. Jest to zbiór zintegrowanych danych z wielu źródeł, zorientowanych tematycznie, przeznaczonych tylko do odczytu. Zbiór ten jest cyklicznie uaktualniany danymi z systemów informatycznych używanych w przedsiębiorstwie. Celem hurtowni danych jest optymalizacja i szybkość wyszukiwania informacji dlatego też często model danych różni się od tego w relacyjnej bazie danych. Na hurtowni danych działa większość systemów analitycznych.

Home Banking

System do elektronicznej komunikacji banku z klientem poprzez wykorzystanie linii telekomunikacyjnych. Jest to usługa dla klientów polegająca na dostarczeniu dostępu do danych oraz możliwości składania zleceń z rachunków bankowych Klienta za pomocą elektronicznego systemu bankowości.

Hierarchia materiału

Hierarchia materiału standardowo składa się z trzech poziomów, dzięki którym możemy zdefiniować czym jest nasz materiał.Np. marka produktu A-Płyn-500BUT (czyli płyn marki A 500ml w butelce); hierarchia materiału może być również używana podczas ustalania cen lub w celach statystycznych analiz w module SD.

Hierarchia klienta

W SAP SD można zdefiniować poziomy hierarchii klienta oraz przypisać do nich poszczególnych klientów. Hierarchia klienta może być wykorzystywana np. podczas ustalania cen, ponieważ cenę możemy ustalić dla poszczególnych poziomów hierarchii/węzłów hierarchii i będzie ona obowiązywać dla wszystkich klientów, którzy są do niej przypisani. W takim przypadku nie ma konieczności wprowadzania ceny dla każdego klienta indywidualnie.