H Archives - BPX

Hurtownia danych

Jest to rodzaj bazy danych. Jest to zbiór zintegrowanych danych z wielu źródeł, zorientowanych tematycznie, przeznaczonych tylko do odczytu. Zbiór ten jest cyklicznie uaktualniany danymi z systemów informatycznych używanych w przedsiębiorstwie. Celem hurtowni danych jest optymalizacja i szybkość wyszukiwania informacji dlatego też często model danych różni się od tego w relacyjnej bazie danych. Na hurtowni danych działa większość systemów analitycznych.

Home Banking

System do elektronicznej komunikacji banku z klientem poprzez wykorzystanie linii telekomunikacyjnych. Jest to usługa dla klientów polegająca na dostarczeniu dostępu do danych oraz możliwości składania zleceń z rachunków bankowych Klienta za pomocą elektronicznego systemu bankowości.

Hierarchia materiału

Hierarchia materiału standardowo składa się z trzech poziomów, dzięki którym możemy zdefiniować czym jest nasz materiał.Np. marka produktu A-Płyn-500BUT (czyli płyn marki A 500ml w butelce); hierarchia materiału może być również używana podczas ustalania cen lub w celach statystycznych analiz w module SD.

Hierarchia klienta

SAP SD można zdefiniować poziomy hierarchii klienta oraz przypisać do nich poszczególnych klientów. Hierarchia klienta może być wykorzystywana np. podczas ustalania cen, ponieważ cenę możemy ustalić dla poszczególnych poziomów hierarchii/węzłów hierarchii i będzie ona obowiązywać dla wszystkich klientów, którzy są do niej przypisani. W takim przypadku nie ma konieczności wprowadzania ceny dla każdego klienta indywidualnie.