G Archives - BPX

Grupa środków trwałych

Każda jednostka gospodarcza ewidencjonuje posiadane środki trwałe w podziale na grupy. Jest to uwarunkowane prawnie oraz podatkowo. Również w systemie SAP jest to odzwierciedlone i zdefiniowane. Grupy środków trwałych to najważniejszy podział znajdujący się wewnątrz modułu FI-AA. Grupy środków trwałych odgrywają również rolę czysto techniczną, ponieważ determinują wyświetlane w rekordzie danych aktywów trwałych informacje o danych podstawowych i amortyzacji (np. grupa „Środki transportu” będzie miała dostępne do uzupełnienia pole „Numer rejestracyjny pojazdu”, a grupa „Środki trwałe w budowie” nie będzie podlegała amortyzacji). Do każdej grupy aktywów trwałych przypisany jest zakres numerów, który pozwala na łatwą identyfikację pojedynczego składnika po jego numerze.

Gospodarka materiałowa

Gospodarka materiałowa, czyli moduł zarządzania zapasami pozwala na organizację magazynów i pozycji magazynowych oraz ich przepływu wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa. Funkcjonalność zarządzania zapasami wspomaga planowanie procesu zakupowego.

Sprawne zarządzanie zapasami skraca czas wprowadzania zamówień, eliminuje duplikaty, ogranicza koszty, błędne dane oraz zapewnia ich spójność. SyteLine pozwala na definiowanie własnych struktur magazynowych, realizowania najważniejszych transakcji magazynowych oraz przeprowadzania inwentaryzacji. Dzięki ścisłej integracji z pozostałymi modułami funkcjonalnymi (tj. zaopatrzenia, sprzedaży, produkcji, finansów) możliwe jest śledzenie i planowanie wszystkich ruchów materiałowych.