E Archives - BPX

ETL

Proces zasilania bazy danych, a właściwie hurtowni danych oparty na trzech etapach. Etap ekstrakcji (Extract) polega na wydobyciu danych ze źródeł oraz skompresowaniu ich do najmniejszego możliwie rozmiaru. Dzięki temu dane mogą zostać zmniejszone nawet o 95% objętości. Drugi etap to etap transformacji, w którym to następuje modelowanie danych. Bez właściwego modelu hurtownia nie będzie działać prawidłowo. Ostatni etap to ładowanie danych do hurtowni.

ERP dla drukarni

Wraz z Infor SyteLine Printing & Packaging dostaniesz kompleksowe rozwiązanie klasy ERP z dodatkowymi narzędziami zbudowanymi specjalnie pod potrzeby branży poligraficznej. Jego szczególna wartość opiera się na szybkim reagowaniu na zapytania ofertowe klientów i szybkie wyliczanie ceny wydruku w oparciu o zdefiniowane formuły.

Elixir

Międzybankowy system pośredniczący w wymianie informacji o wierzytelnościach oraz zleceniach płatniczych wyrażonych w PLN działający w ramach KIR S.A (Krajowej Izby Rozliczeniowej).

Element PSP (Plan Strukturalny Projektu)

Odpowiada uszeregowanym w  hierarchii poszczególnym zadaniom lub grupom zadań w  projekcie. Umożliwia planowanie oraz ewidencję kosztów i przychodów pojedynczych etapów projektu.