C Archives - BPX

Cykl rozłożenia

Zbiór ustawień wykorzystywanych do cyklicznego (np. okresowego) rozliczenia MPKów lub zleceń wewnętrznych. Za jego pomocą dokonywane jest zbiorcze rozliczenie nadawcy (bez odciążenia z podziałem na pierwotne rodzaje kosztów) oraz obciążenie odbiorców rozliczenia wraz ze szczegółową alokacją kosztów na różnych odbiorców. Nadawczy obiekt jest rozliczony poprzez odciążenie wtórnego rodzaju kosztów używanego w danym cyklu rozłożenia.
Ze względu na mniejszy stopień uszczegółowienia obciążenie systemu również jest mniejsze.

Cykl rozdziału

Zbiór ustawień wykorzystywanych do cyklicznego (np. okresowego) rozliczenia MPKów. Za jego pomocą dokonywane jest rozliczenie nadawczego MPKa oraz obciążenie odbiorców rozliczenia wraz ze szczegółową alokacją kosztów na różnych odbiorców.

Nadawczy obiekt rozliczany jest poprzez odciążenie pierwotnych rodzajów kosztów, na które wartości były ewidencjonowane.

CRM

CRM (Customer Relationship Management) to rozwiązanie, które dostarcza efektywną metodę zarządzania procesem sprzedażowym. CRM pozwala na definiowanie kampanii, szans i celów sprzedażowych. Daje możliwość budowania osobnych kartotek – klientów i potencjalnych klientów. Funkcjonalność CRM ułatwia rozróżnianie procesów telemarketingowych i bardziej zaawansowanych procesów sprzedażowych oraz daje możliwość zapisywania podsumowania każdej rozmowy z klientem i automatycznego przenoszenia e-maili z Outlooka do systemu.
Każda opisana funkcja pozwala nie tylko na śledzenie wszystkich działań w stosunku do potencjalnych klientów, ale także na połączenie procesów sprzedażowych z ofertami, projektami ofertowymi i zamówieniami.

Centrum zysku

Samodzielna jednostka, wyodrębniona w ramach struktury organizacyjnej, ponosząca odpowiedzialność za swoje przychody i koszty.  Centra zysku reprezentują poszczególne obszary zadaniowe/odpowiedzialności w przedsiębiorstwie, dając podstawy do ich okresowej analizy rentowności.

Cecha (w CO-PA)

Kryteria wykorzystywane w ramach rachunku wyników segmentów rynku (CO-PA). Zestawienia wartości dla różnych cech tworzą obiekty wynikowe, które stanowią zestaw informacji dotyczących produktu, klienta czy struktury sprzedaży i są przypisane do odpowiednich obiektów controllingowych. Wykorzystanie cech służy wspomaganiu planowania oraz analizy rentowności firmy