B Archives - BPX

Business intelligence

Inaczej BI lub analityka biznesowa- jest to proces, w którym dane ewoluują w informacje a informacje w wiedzę. Wiedza pozwala dokonywać właściwe decyzje i w konsekwencji zwiększa konkurencyjność firmy na rynku. Większość narzędzi BI jest ściśle powiązana z tworzeniem hurtowni danych, z których to czerpią dane do późniejszych analiz. Wyjątkiem jest QlikView, który zrzesza dane z różnych systemów informatycznych, nie korzystając z hurtowni danych. Mając wszystkie dane w jednym miejscu dokonujemy bardziej dokłądnej i szybszej analizy. Analizy te przedstawiane są w postaci raportów, na których to znajdują się zwizualizowane dane.

Budżetowanie

KliqPlan stworzony przez KTLabs jako rozszerzenie produktów rodziny QlikView umożliwia inteligentne wprowadzanie danych bezpośrednio w QlikView. Dzieje się to dzięki bogatemu zestawowi funkcji, takich jak:

  • automatyczne przeliczanie wartości powiązanych,
  • blokowanie sum i wartości jednostkowych,
  • zarządzanie uprawnieniami,
  • edytor tabel słownikowych.

Daje sposobność do tworzenia nowego budżetu przy pomocy jednego kliknięcia z wykorzystaniem dowolnych danych bazowych (np. sprzedaż za poprzedni rok, prognoza itp.).

Biller Direct

Rozwiązanie umożliwia  wprowadzanie obsługi internetowej rozliczeń z Odbiorcami. Oferuje płatności internetowe, a także umożliwia odbiorcy tworzenie zapytań oraz skarg przez internet. Pozwala na automatyczne powiadomienia za pomocą email oraz SMS.

Big data

Duży zbiór danych, który ze względu na rozmiar trudno jest przetwarzać i analizować, a jednocześnie niesie to za sobą duże korzyści ponieważ prowadzi do zdobycia nowej wiedzy. Pojęcie dużego zbioru danych tyczy się przypadków gdy nie da się przetwarzać je za pomocą powszechnie stosowanych narzędzi.

Bank własny

Bank, w którym jednostka gospodarcza ma założone konta bankowe. Utworzony w systemie SAP bank przechowuje główne informacje dotyczące banku (kraj, nazwa instytucji finansowej, adres, numer IBAN, numer SWIFT). Każdy bank jest tworzony w systemie z niepowtarzalnym numerem ID.