Warsztaty dla studentów Politechniki Częstochowskiej: SAP w zarządzaniu logistycznym - BPX

Zapraszamy  studentów Politechniki Częstochowskiej na cykl warsztatów online, które startują się 16 marca 2023.
Poniżej szczegółowe informacje.

Daty spotkań: 16.03 – 20.04
Forma spotkań: online
Zapisy: 02.03-12.03

Harmonogram:

WARSZTAT 1 – online: 16.03.2023, godz. 15:30 – 16:45

Wprowadzenie do systemu SAP

Wprowadzenie do modułu MM

WARSZTAT 2 – online: 23.03.2023, godz. 15:30 – 16:30

Omówienie procesu cyklu zakupu materiału

Tworzenie danych podstawowych:

 • Tworzenie rekordu podstawowego materiału,
 • Tworzenie rekordu podstawowego dostawcy,
 • Tworzenie rekordu informacji zaopatrzeniowej.

WARSZTAT 3 – online: 30.03.2023, godz. 15:30 – 16:30

Fragment cyklu zakupu materiału:

 • Przegląd zapasów – sprawdzenie stanu początkowego,
 • Manualne tworzenie zamówienia zaopatrzenia i analiza zmian stanu zapasów,
 • Logistyczna weryfikacja faktury.

Wprowadzenie do modułu PM

WARSZTAT 4 – online: 20.04.2023, godz. 15:30 – 16:30

Tworzenie danych podstawowych:

 • Tworzenie rekordu podstawowego części zamiennej,
 • Tworzenie rekordu podstawowego lokacji funkcjonalnej,
 • Tworzenie rekordu podstawowego urządzenia.

Proces przetwarzania zlecenia remontowego:

 • Tworzenie zlecenia remontowego,
 • Potwierdzenie zlecenia remontowego.

Warunki uczestnictwa w warsztatach:

 • Studenci (3, 4, 5 rok),
 • Język ang. – poziom zaawansowany,
 • Wiedza z obszaru logistyki.

Zapisy:

do dnia 12.03.2023 r.,

 • liczba miejsc ograniczona.

Uczestnik wszystkich spotkań otrzyma dyplom potwierdzający udział w warsztatach.