Miejsca powstawania kosztów (MPK) - BPX

Wskazuje na miejsce gdzie koszt jest generowany. Służy do gromadzenia kosztów na rożnych poziomach struktury organizacyjnej.