ZUS - BPX
zus

Analiza architektury biznesowej i technicznej systemu SAP w zakresie obszaru rachunkowości Zakładu pod planowany projekt wdrożeniowy przebudowy ksiąg rachunkowych w systemie SAP.