SolutionsLab - BPX
SolutionLab - logo

Możliwość udostępnienia danych różnym klientom końcowym, których dane przechowywane są w oddzielnych bazach Dostęp klientów końcowych do raportów i analiz QV poprzez zakładkę na stronie SLAB.