PWPW - BPX

Kierowanie wdrożeniem rozwiązania mySAP.com (SAP Business Suite) oraz wdrażanie rozwiązania w obszarze Rachunkowości Finansowej oraz programowanie ABAP.