LOT - BPX
lot - logo

Konsultanci BPX byli odpowiedzialni za reimplementację rozwiązań SAP MM w odniesieniu do obsługi kotraktów, zapotrzebowań, zamówień, arkuszy wpisu usługi, zapytań ofertowych RFx.