Getin Bank - BPX
Getin - logo

Szkolenia z zakresu podstaw QlikView, analizy modelu danych oraz prezentacji danych Szkolenia: Przeprowadzono szkolenia dla członków zespołu analitycznego; Szkolenia obejmowały zakres Design oraz Development aplikacji w QlikView 11.