Qlik Sense Embedded Analytics – Integracja Raportów 📊 BPX
Wróć do Qlik

Qlik Sense Embedded Analytics

Qlik Sense pozwala na integrację analiz i danych w technologii HTML. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest osadzanie pojedynczych obiektów, całych raportów utworzonych w Qlik Sense a nawet zasilanie niestandardowych wizualizacji napisanych w języku JavaScript danymi zgromadzonymi w Qlik Sense.

Mashup

Mashup może w sobie łączyć dane z kilku różnych źródeł jednocześnie, dostarczając nowe możliwości analizy i integracji ze stronami korporacyjnymi. Pozwala to na zaimplementowanie właściwie dowolnej wizualizacji wspierającej technologie HTML, CSS i JavaScript.

 Embedded analytics – integracja raportów w technologii HTML - BPX

Mashup pozwala także na łączenie rozwiązania Qlik Sense z innymi systemami, które działają w technologii HTML. Dzięki temu możemy wbudowywać raporty i wykorzystać moc Silnika Asocjacyjnego Qlik Sense do rozszerzania możliwości innych narzędzi. Zobacz przykład zintegrowania Qlik Sense z platformą CRM

Przykład zintegrowania Qlik Sense z platformą CRM

Zobacz przykład

Jednocześnie mashupy dają wszystkie możliwości wbudowane w Qlik Sense:

  • Zabezpieczenia są przenoszone z platformy Qlik, co oznacza, że dany użytkownik ma takie same uprawnienia do danych jak w standardowym interfejsie Qlik Sense
  • Obiekty nadal są ze sobą połączone i nawet umieszczone niezależnie na stronie mogą być wspólnie filtrowane przez selekcje
  • Pełna elastyczność i szybkość działania silnika in-memory pozwala na analizowanie dużych zbiorów danych w mashupach tak samo jak w natywnych aplikacjach Qlik Sense

Przykłady zastosowań technologii mashup:

  • Integracja z innymi systemami w technologii HTML i JavaScript
  • Integracja analiz i wskaźników z stronami przedsiębiorstwa (lub stronami w intranecie)
  • Wyświetlanie raportów na ekranach hal produkcyjnych, biur i innych przeznaczonych do tego mediach
  • Rozbudowa i dostosowanie wizualizacji do korporacyjnych standardów kolorystki i funkcjonalności
  • Publikowanie raportów ogólnie dostępnych (na przykład dla inwestorów) w nowoczesny i atrakcyjny sposób

Zobacz więcej rozwiązań zbudowanych przy użyciu mashupów pod adresem

Demo

Kliknij aby się dowiedzieć jak BPX może pomóc w Twoim projekcie

Kontakt z Nami

W czym możemy Ci pomóc?

Wypełnij poniższe pola i wyślij formularz - odpowiemy niezwłocznie


    Wypróbuj Qlik Sense Akademia Pana Qlika Skontaktuj się z nami Zobacz demo