Rozszerzenia Infor Cloudsuite Industrial - BPX
Wróć do Infor Cloudsuite Industrial

Rozszerzenia Infor Cloudsuite Industrial

Rozszerzenia

01

Portal dla dostawców.

02

CRM

03

Forecasting

04

Syte Plan

Portal dla Dostawców

Jest to kompleksowy produkt / rozwiązanie służące do raportowania produkcji oraz operacji magazynowych podzielony na trzy składowe.

Obsługa Zamówień Zakupu

 • Bezpośredni wgląd dostawcy w zamówienia do realizacji.
 • Potwierdzanie statusu oraz ilości linii zamówienia zakupu oraz dat realizacji (w tym zbiorcze).
 • Dodawanie i przeglądanie dokumentacji dotyczącej zamówień.
 • Zmiany wprowadzone przez dostawcę nie wpływają bezpośrednio na zamówienia zakupu (możliwość użycia procesu akceptacji zmian).

Obsługa Dostaw (PZ / Dokumenty dostaw)

 • Uproszczony proces PZ (Przyjęcie Zewnętrzne):
  – Dostawca tworzy dokument dostawy (na podstawie dostępnych zamówień zakupu).
  – Dokument dostawy widoczny jest z poziomu systemu.
  – PZ możliwe jest do wykonania zbiorczo dla dokumentu (jeden dokument dostawy może obejmować wiele zamówień zakupu).
 • Dodawanie numerów seryjnych i/lub partii do dostaw w trakcie wykonywania PZ na podstawie danych od dostawcy  (np. numery wytopów).
 • Tworzenie numerów partii i seryjnych na podstawie przyjętej nomenklatury wewnętrznej.
 • Przypisywanie kontenerów / palet do dostaw.
 • Łączenie / rozdzielanie dostaw.

Kontrakty / Cenniki

 • Widoczność kontraktów przez dostawcę.
 • Widoczność cenników przez dostawcę.
 • Możliwość wprowadzania zmiany cenników oraz czasów realizacji przez dostawcę (w ramach bufora, możliwość użycia procesu akceptacji zmian).

Powiadomienia

 • Powiadomienia mailowe od dostawcy (na podstawie zdefiniowanych typów alertów),
 • Powiadomienie mailowe do dostawcy (na podstawie zdefiniowanych typów alertów).

Pozostałe

 • Dostęp do repozytorium dokumentacji dla dostawcy na podstawie zdefiniowanych ról oraz rodzajów i uprawnień do dokumentów.
 • Historia Interakcji / Konwersacji z Dostawcą.
 • Zbiór podstawowych statystyk zakupowych (ilości dostaw na czas, zrealizowane zamówienia, itp.)

CRM

Tworzenie / utrzymanie / analiza wartości ważonej prognoz sprzedażowych w oparciu o zarejestrowane szanse (lejek sprzedażowy).

Procesy rejestracji oraz obsługi

 • Kampania sprzedażowa
 • Kontakt sprzedażowy
 • Prospekt (potencjalny klient)
 • Lead
 • Szansa
 • Oferta

Rejestracja Interakcji / Historii kontaktu w ramach dowolnego etapu procesu.

Dostępny dodatek Outlook z możliwościami

 • Integracji wiadomości z interakcjami bezpośrednio na podstawie email,
 • Integracji kontaktów sprzedażowych z kontaktami outlook,
 • Automatycznego tworzenia smart link do systemu na podstawie odnalezionych / sparametryzowanych fraz (np. numer pozycji / indeksu).

Kliknij aby się dowiedzieć jak BPX może pomóc w Twoim projekcie