BPX Partner Infor | Nasze kompetencje - BPX
Wróć do Infor

Nasze kompetencje

Realizacja projektów

Oferujemy kompleksowe przeprowadzenie projektu uruchomienia systemu Infor lub wybranych modułów dodatkowych. Projekty CloudSuite realizujemy w oparciu o metodykę Infor. Na pakiet prac projektowych składają się między innymi:

 • Przeprowadzenie analizy technicznej oraz biznesowej;
 • Modelowanie oraz opisanie rozwiązania;
 • Wykonanie konfiguracji oraz niezbędnych rozszerzeń;
 • Szkolenia użytkowników;
 • Testy funkcjonalne oraz techniczne;
 • Migracja danych;
 • Wsparcie w uruchomieniu (GoLive).

W trakcie świadczenia usług skupiamy się na realizacji celów!

Wsparcie (Support)

Po uruchomieniu systemu wspieramy użytkowników w prowadzeniu działalności biznesowej. W ramach pakietu wsparcia oferujemy poniższe usługi zespołu suportowego (poprzez: portal / mail / telefon):

 • Wsparcie w wykonywaniu procesów biznesowych;
 • Odpowiedzi na pytania funkcjonalne;
 • Analizę danych z systemu w oparciu o zgłoszone potrzeby;
 • Analizę i rozwiązanie błędów funkcjonalnych
  (np. droga poprawy po błędnie wykonanym procesie);
 • Migracje danych;
 • Rozwiązywanie błędów, awarii, usterek.

Wsparcie (IT)

Oferujemy pełne wsparcie w utrzymaniu infrastruktury IT poprzez zapewnienie:

 • Obsługi technicznej (administracja bazami danych oraz serwerami);
 • Odpowiedzi na pytania funkcjonalne oraz techniczne;
 • Monitoringu infrastruktury technicznej;
 • Monitoringu technicznego systemów Infor;
 • Utrzymanie infrastruktury technicznej;
 • Budowa i utrzymanie infrastruktury sieciowej;
 • Dokumentacje prowadzonych prac oraz utrzymywanych systemów.

Rozwój Systemu

W ramach współpracy oferujemy możliwość dedykowanego rozwoju uruchomionych systemów Infor. Zmiany realizujemy zgodnie z metodologią Infor w oparciu o standardy producenta oprogramowania, dzięki temu nie utrudniamy procesu potencjalnego upgrade (podniesienia wersji). Prace, które mogą być prowadzone, to między innymi:

 • Tworzenie pól oraz słowników;
 • Tworzenie ekranów oraz formularzy;
 • Projektowanie procesów biznesowych, w tym przenoszenia danych pomiędzy różnymi etapami procesów;
 • Modyfikacja istniejących w systemie procesów biznesowych;
 • Tworzenie / modyfikacje istniejących raportów lub wydruków;
 • Tworzenie / modyfikacje zestawień analitycznych oraz KPI;
 • Tworzenie / modyfikacje etykiet wraz z automatyzacją drukowania po wykonaniu transakcji.

Audyty / Optymalizacja

Prowadzimy szeroko rozumiane projekty optymalizacji:

 • Procesów Biznesowych
 • Technicznej

Specjalizujemy się w przeprowadzeniu procedury ERP Health Check. Analizujemy kondycję systemu, efektywności realizowanych procesów oraz sprawdzamy wydajność infrastruktury IT. W ramach prowadzonej procedury skupiamy się na potencjalnym zwrocie z inwestycji oraz korzyściach, które można osiągnąć usprawniając wybrane obszary. Dążymy do tego, aby:

 • Odkryć potencjał w niewykorzystywanych funkcjonalnościach.
 • Otrzymać zwrot z inwestycji na satysfakcjonującym poziomie (ROI).
 • Uzyskać poprawną informację bezpośrednio z systemu.
 • Zapewnić spójność, czystość, przejrzystość danych.

Dedykowane prace programistyczne

Zespół programistyczny specjalizuje się w tworzeniu dedykowanych dla klienta aplikacji mogących stanowić rozszerzenia produktów Infor oraz niezależne rozwiązania pokrywające dowolne procesy biznesowe. Kompetencje programistyczne, na których się skupiamy (specjalizacje) to:

 • .NET
 • C#
 • MS SQL
 • T-SQL

Stworzyliśmy między innymi:

 • Aplikacje do zautomatyzowanego raportowania produkcji połączoną bezpośrednimi interfejsami z maszynami produkcyjnymi.
 • Aplikacje do zarządzania danymi jakościowymi w oparciu o dane zbierane z maszyn pomiarowych.
 • Bezpośrednie interfejsy pomiędzy systemami w oparciu o procesy ETL (zarówno za pomocą narzędzi Microsoft SSIS oraz Infor ION)
 • Portal dla dostawców (web portal zintegrowany z ERP pozwalający na wymianę informacji z dostawcami).
 • Portal dla klientów (web portal zintegrowany z ERP pozwalający na wymianę informacji z klientami).
 • Portal Support (narzędzie niezależne pozwalające na obsługę serwisu)

Programiści .NET

Programiści SQL

Konsultanci Biznesowi

Konsultanci Wsparcia

Nasze specjalizacje – stosujemy metodykę Infor

Schemat - Realizacja, Monitoring i Kontrola Projektu

Nasze specjalizacje - obszary

Kliknij aby się dowiedzieć jak BPX może pomóc w Twoim projekcie

Skontaktuj się z nami