BI w Pulpitach - BPX
Wróć do Pulpity

BI w Pulpitach

Możliwość analizy danych biznesowych bezpośrednio w Pulpicie Pracownika, Kierownika, Kontrahenta, Klienta Biura Rachunkowego.

BI w Pulpitach

Zalety oraz funkcje enova365 BI w Pulpitach:

Funkcjonalność BI w Pulpitach pozwala pracownikom na wgląd do informacji niezbędnych do pracy na danym stanowisku. Raporty w postaci analiz BI dostępne są w wybranych Pulpitach.

  • enova365Pulpit Pracownika;
  • enova365Pulpit Kierownika;
  • enova365Pulpit Kontrahenta;
  • enova365Pulpit Klienta Biura Rachunkowego.

BI w Pulpitach dostępny jest od wersji 2006.0.0. enova365.

Aby w pełni korzystać z modułu konieczne jest posiadanie licencji Business Intelligence w wersji złotej albo platynowej oraz dowolnego innego Pulpitu. Wymagane jest także zaimportowanie pakietu predefiniowanych wskaźników i analiz, dostępnych w Bazie Wiedzy.

Po uzyskaniu niezbędnych uprawnień Użytkownik zyskuje wgląd do wybranych wskaźników i analiz. Baza elementów analitycznych dostępnych w Pulpitach jest regularnie rozbudowywana.

Funkcja enova365 BI w Pulpitach wykorzystywana jest w następujących obszarach:

  • Kadry Płace i HR;
  • Business Intelligence;
  • enova365 dla Biur Rachunkowych;
  • Sprzedaż i CRM.

Kliknij aby się dowiedzieć jak BPX może pomóc w Twoim projekcie

Kontakt z Nami

W czym możemy Ci pomóc?

Wypełnij poniższe pola i wyślij formularz - odpowiemy niezwłocznie

Jestem zainteresowany jak BPX może pomóc mi z moimi projektami