enova Produkcja | Moduł enova365 | BPX
Wróć do enova365

Produkcja

enova365 Produkcja umożliwia definiowanie i modyfikację technologii, tworzenie zleceń produkcyjnych oraz kalkulowanie kosztu wytworzenia. Oprogramowanie pozwala na generowanie dokumentów rozchodu surowców i przyjęcia produktów. Wszystkie dane agregowane są w jednym systemie, co ułatwia ich analizę oraz monitorowanie procesu produkcji.

System umożliwia automatyczne skorygowanie wartości przyjęcia produktów do wartości rzeczywistych kosztów zlecenia. Pozwala to na rozliczanie produkcji według kosztów rzeczywistych w sytuacji, gdy podczas przyjmowania produktów nie są jeszcze znane wszystkie koszty, np. nie zarejestrowano pełnego rozchodu surowców. Ustalenie następstwa operacji oraz określenie czasów ich wykonania umożliwia obliczenie całkowitego czasu potrzebnego do zrealizowania technologii oraz zaprezentowanie technologii w postaci diagramu Gantta.

enova365 Produkcja umożliwia

  • Generowanie bilansu surowców dla zlecenia produkcyjnego;
  • Generowanie dokumentów zamówień do dostawców na potrzebne surowce na podstawie zleceń produkcyjnych;
  • Doliczanie dodatkowych kosztów związanych z realizacją zlecenia produkcyjnego;
  • Tworzenie zleceń produkcyjnych na podstawie zamówienia od klienta.

Kliknij aby się dowiedzieć jak BPX może pomóc w Twoim projekcie

Kontakt z Nami

W czym możemy Ci pomóc?

Wypełnij poniższe pola i wyślij formularz - odpowiemy niezwłocznie


    Skontaktuj się z nami