SAP Logistyka

SAP Logistyka

Zdobądź przewagę nad konkurencją dzięki oprogramowaniu SAP do logistyki.

Nasze rozwiązania zapewniają obsługę procesów zarządzania jakością, transportem, gospodarką magazynową i materiałową oraz sprzedażą i dystrybucją.

SAP MM – gospodarka materiałowa

SAP Material Management – Gospodarka Materiałowa (MM) jest obok Sprzedaży i Dystrybucji (SD) jednym z ważniejszych modułów logistycznych. W głównej mierze odpowiada za procesy zaopatrzenia i magazynowania, usprawniając codzienną działalność przedsiębiorstw w tym zakresie.

Korzyści wynikające z wdrożenia modułu SAP MM:

 • obniżenie kosztów zaopatrzenia,
 • redukcję kosztów magazynowania,
 • zmniejszenie kosztów współpracy z dostawcami,
 • integrację procesów logistycznych,
 • usprawnienie przepływu i dostępności informacji dotyczących procesów zaopatrzenia i magazynowania,
 • poprawę efektywności gospodarki zapasami.

SAP SD – sprzedaż i dystrybucja

SAP Sales and Distribution – sprzedaż i dystrybucja (SD) jest jednym z bazowych modułów systemu SAP. Odpowiada za pełną kontrolę prowadzonych procesów w czasie rzeczywistym. Dzięki możliwościom elektronicznej wymiany danych (EDI) pozwala na pełną automatyzację procesów sprzedaży co prowadzi do redukcji kosztów obsługi tego obszaru. Moduł posiada zestaw szczegółowych raportów wspomagających podejmowanie trafnych decyzji biznesowych. Korzyści wynikające z wdrożenia modułu SAP SD: Kompleksowe zarządzanie procesami sprzedażowymi i logistycznymi; Pełna kontrola procesu sprzedaży i statusu poszczególnych zleceń; Możliwość korzystania z zaawansowanych procedur cenowych oraz automatyzacji determinacji kont księgowych dla poszczególnych procesów; Dzięki informacji o rzeczywistych kosztach produkcji istnieje możliwość badania zyskowności poszczególnych grup towarowych i klientów; Zarządzanie kredytami kupieckimi i kontrola przeterminowanych należności.

Korzyści wynikające z wdrożenia modułu SAP SD:

 • kompleksowe zarządzanie procesami sprzedażowymi i logistycznymi,
 • pełna kontrola oraz możliwości śledzenia procesów i ich statusów w systemie,
 • prowadzenie dokładnej kontroli nad procesami przedsprzedażowymi i posprzedażowymi,
 • możliwość korzystania z zaawansowanych procedur cenowych oraz automatyzacja determinacji kont księgowych dla poszczególnych procesów,
 • dzięki informacji o rzeczywistych kosztach produkcji istnieje możliwość badania zyskowności poszczególnych grup towarowych i klientów,
 • zarządzanie kredytami kupieckimi i kontrolę przeterminowanych należności.

SAP TM – zarządzanie transportem

SAP Transportation Management -Zarządzanie Transportem (TM) jest wykorzystywany do kompleksowej obsługi logistyki w systemie SAP.
Umożliwia dokładne planowanie procesów logistycznych, wspomagając procesy sprzedaży i zaopatrzenia w firmie.

Korzyści wynikające z wdrożenia modułu SAP TM:

 • możliwość optymalnego planowania i realizacji procesów logistycznych w przedsiębiorstwie prowadzącą do redukcji kosztów,
 • wykorzystywanie różnych środków i sposobów transportu oraz optymalną ich utylizację,
 • rozbudowaną kontrolę wszystkich wysyłek,
 • rozbudowane procedury cenowe umożliwiające rozliczanie kosztów frachtu,
 • automatyczne księgowanie kosztów frachtu w systemie,
 • szereg rozbudowanych możliwości konstruowania szczegółowych tras dostawy optymalizując czas i koszty,
 • możliwość automatyzacji procesów wymiany dokumentów transportowych za pośrednictwem EDI.

SAP QM – zarządzanie jakością

SAP QM – (Zarządzanie jakością) jest to moduł pozwalający na wdrożenie większości najbardziej popularnych elementów kontroli jakości opartych na standardach ISO 9000. Moduł ten pozwala na pełną integrację rozwiązań z obszarów gospodarki magazynowej, sprzedaży, zarządzania łańcuchem dostaw, produkcji jak i kontrolingu. Dodatkowe funkcje pozwalające na integrację z zewnętrznymi partnerami, takimi jak laboratoria.

Funkcje SAP QM:

 • baza danych kontroli jakości,
 • planowanie kontroli,
 • zarządzanie jakości w procesie zakupowym,
 • zarządzanie jakości w procesie sprzedażowym,
 • zarządzanie partiami kontrolnymi,
 • wprowadzenie wyników,
 • wprowadzenie wad,
 • zarządzanie próbkami kontrolnymi,
 • certyfikaty jakości,
 • zawiadomienia kontroli jakości,
 • system informacyjny kontroli jakości,
 • kontrola sprzętu pomiarowego.

Korzyści wynikające z wdrożenia modułu SAP QM:

 • zarządzanie procesem kontroli jakości w procesie zakupów,
 • zarządzanie procesem kontroli jakości w procesie sprzedażowym,
 • zarządzanie procesem kontroli jakości w procesie produkcyjnym,
 • zarządzanie bazą danych kontroli jakości,
 • automatyczne generowanie partii kontrolnych oraz blokowanie materiałów w zapasie kontroli jakości,
 • automatycznie zwalnianie zapasu kontroli jakości, po wprowadzeniu wyników badań,
 • pełna integracja z zewnętrznymi laboratoriami, pozwalająca na automatyczne przesyłanie wymaganych partii kontrolnych, jak i późniejsze wprowadzanie danych.

SAP WM – gospodarka magazynowa

SAP WM – (Gospodarka magazynowa) jest to kompleksowe rozwiązanie wspierające operacje magazynowe i optymalizujące wykorzystanie przestrzeni magazynowej. Obsługuje procesy związane z przyjęciami, wydawaniem, inwentaryzacją i pozostałe procesy wewnątrz- oraz między-magazynowe. Są między innymi:

 • rozkładanie towaru,
 • zmiana położenia,
 • zarządzanie: kodami kreskowymi, jednostkami logistycznymi, zadaniami i wydajnością pracowników,
 • drukowanie etykiet,
 • konfigurację i zarządzanie procesami.

Korzyści wynikające z wdrożenia modułu SAP WM:

 • skuteczne narzędzie do zarządzania magazynem i utrzymanie zapasów na optymalnym poziomie,
 • efektywne wykorzystanie przestrzeni w magazynach,
 • optymalizacja zarządzania gospodarką magazynową,
 • kontrola stanu faktycznego magazynu.

Skontaktuj się z nami

Porozmawiajmy! Interesują Cię nasze rozwiązania? Nasi eksperci odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.
  Administratorem Twoich danych osobowych jest BPX S.A. (KRS: 0000274149), a szerszą informację o przetwarzaniu danych osobowych przez BPX S.A. możesz znaleźć w Polityce Prywatności.

  • SAP
  • Qlik
  • Infor
  • enova365
  • Teta
  • Visual Fabriq
  • RGM
  • Power BI
  • Semarchy
  • K4 Inphinity
  • Vizlib
  • Tricentis Tosa