Wszystkie dane w jednym miejscu

Qlik połączenie przez dedykowane konektory

Wszystkie dane w jednym miejscu

Qlik pozwala na gromadzenie danych z nieograniczonej liczby źródeł niezależnie od technologii ich gromadzenia. Zestaw dedykowanych konektorów pozwala na podłączenia do wszystkich najpopularniejszych źródeł danych niezależnie, czy znajdują się na własnych serwerach, czy też w chmurze.

Źródła bazodanowe

Qlik umożliwia połączenie przez dedykowane konektory
do następujących baz danych:

SAPSAPSAP

oracleoracleOracle

mysqlmysqlMySQL

azure sqlazure sqlAzure SQL

postgresqlpostgresqlPostgreSQL

monogodbmonogodbMongoDB

IBM DB2IBM DB2IBM DB2

sybasesybaseSybase ASE

sql serversql serverMS SQL Server

Źródła bazodanowe nie posiadające dedykowanego konektora można podłączyć także przez uniwersalne interfejsy OLE DB i ODBC.

Big Data

Qlik obsługuje wszystkie najpopularniejsze silniki Big Data takie jak:

teradatateradataTeradata

hadoophadoopHadoop

clouderaclouderaCloudera Impala

amazon redshiftamazon redshiftAmazon Redshift

hivehiveApache Hive

google bigquerygoogle bigqueryGoogle BigQuery

prestoprestoPresto

apache sparkapache sparkApache Spark

phoenixphoenixApache Phoenix

Internet

Qlik umożliwia pobieranie danych z serwisów społecznościowych oraz innych
źródeł Web przez zestaw gotowych konektorów:

Facebook

Twitter

Sharepoint

YouTube Analytics & Data

Google Analytics, AdWords, BigQuery

Microsoft Dynamics

OneDrive

JIRA

Watson Natural Language Understanding

Amazon S3

Slack

FTP

Jeśli źródło danych nie posiada dedykowanego konektora nadal można je wykorzystać. Qlik posiada wbudowany konektor REST, który można dowolnie konfigurować aby pozyskiwać dane ze źródeł Web.

Pozostałe źródła

Qlik pozwala także na odczyt danych z plików płaskich i innych formatów takich jak:

Excel

CSV

XML

Tabele HTML

TXT

Delimited

Pliki płaskie często traktowane są jako dodatkowe źródła uzupełniające. Przykładowo mogą zawierać hierarchię MPK, której nie ma w systemie, opisy dla kategorii produktów, mapowania skrótów na nazwy lub tłumaczenia nazw na inne języki.

Skontaktuj się z nami

Porozmawiajmy! Interesują Cię nasze rozwiązania? Nasi eksperci odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.
  Administratorem Twoich danych osobowych jest BPX S.A. (KRS: 0000274149), a szerszą informację o przetwarzaniu danych osobowych przez BPX S.A. możesz znaleźć w Polityce Prywatności.

  • SAP
  • Qlik
  • Infor
  • enova365
  • Teta
  • Visual Fabriq
  • RGM
  • Power BI
  • Semarchy
  • K4 Inphinity
  • Vizlib
  • Tricentis Tosa