Support

Qlik Support – audyt instalacji QlikView lub Qlik Sense

Celem audytu jest analiza parametrów obecnej instalacji oraz stworzenie raportu z audytu, który ma na celu wyznaczenie kierunków usprawnień i rozwoju instalacji.

Elementy, które poddawane są analizie:

Stan techniczny obecnej instalacji

 • Wersje oprogramowania
 • Wydajność środowiska potwierdzona testami automatycznymi
 • Wykorzystywane rozszerzenia oraz produkty dodatkowe
 • Interakcja z innymi systemami

Stan aplikacji

 • Ocena wydajności i poprawności modeli danych używanych w aplikacjach
 • Analiza istniejących obiektów i kalkulacji w warstwie wizualizacyjnej

Organizacja danych

 • Analiza istniejącego sposobu odczytywania, transformowania i składowania danych (proces ETL)
 • Analiza zastosowanych struktur, organizacja procesu zarządzania zmianą i przenoszenia ze środowisk dev/test

Stopień zabezpieczenia instalacji

 • Analiza wykorzystywanych zabezpieczeń i ewentualnych luk
 • Analiza procesu backupu i zdolności do przywrócenia środowiska po awarii

Końcowy raport zawiera rekomendacje do wszystkich zanalizowanych elementów instalacji w zakresie:

 • Poprawy istniejących problemów
 • Rozbudowy infrastruktury technicznej (a także aktualizacji istniejących komponentów)
 • Usprawnienia istniejących modeli danych i oczekiwanego efektu
 • Usprawnienia istniejących wizualizacji oraz zastosowanych kalkulacji
 • Wdrożenia dodatkowych zabezpieczeń na wypadek awarii
 • Modyfikacji procesu ETL
 • Opisania i wdrożenia procesu kontroli zmian oraz przenoszenia na środowisko produkcyjne

Raport przekazywany jest w formie dokumentu do klienta po zakończeniu prac. Po jego akceptacji konsultanci BPX mogą w kolejnej fazie przystąpić do wdrożenia zmian lub klient może wdrożyć rekomendacje własnymi siłami.

Wsparcie i rozwój

BPX oferuje kompleksową obsługę klienta w wariancie umowy Service Level Agreement, czyli umowy wsparcia gwarantującej harmonijny rozwój i codzienne utrzymanie aplikacji przez konsultantów z wieloletnim doświadczeniem

Wraz z umową, klient otrzymuje dostęp do systemu help desk firmy BPX. W ramach umowy BPX zapewnia:

 • Wsparcie w zakresie utrzymania instalacji (także w procesach przywrócenia środowiska produkcyjnego po awarii)
 • Zapewnienie aktualności i stabilności wszystkich komponentów
 • Analizę i naprawę błędów w danych oraz aplikacjach Qlik
 • Obsługę zleceń rozwojowych dla istniejących aplikacji i budowę nowych raportów
 • Zarządzanie środowiskami testowymi i produkcyjnymi oraz procesem uruchamiania nowych wersji raportów
 • Organizację spotkań warsztatowych, wsparcie w procesie rozbudowy aplikacji

Skontaktuj się z nami

Porozmawiajmy! Interesują Cię nasze rozwiązania? Nasi eksperci odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.
  Administratorem Twoich danych osobowych jest BPX S.A. (KRS: 0000274149), a szerszą informację o przetwarzaniu danych osobowych przez BPX S.A. możesz znaleźć w Polityce Prywatności.

  • SAP
  • Qlik
  • Infor
  • enova365
  • Teta
  • Visual Fabriq
  • RGM
  • Power BI
  • Semarchy
  • K4 Inphinity
  • Vizlib
  • Tricentis Tosa