Qlik Nprinting

Qlik Npriting

Każda organizacja w pewnym stopniu posługuje się wygenerowanymi raportami statycznymi (w formie arkuszy Excel, plików PDF, itp.). Rozwiązaniem tych potrzeb na platformie Qlik jest dodatkowy moduł do platformy – Qlik Nprinting. Dzięki zastosowaniu Qlik Nprinting do istniejącej lub wdrażanej platformy Qlik, cały proces Business Intelligence w organizacji może być zaprojektowany przy użyciu jednej, spójnej platformy.

Qlik Nprinting umożliwia automatyczne generowanie i rozsyłanie raportów w formatach Word, Excel, PDF oraz HMTL. Raporty generowane są na podstawie danych zgromadzonych na platformie Qlik, co zapewnia, że dane wygenerowane przez Qlik Nprinting zawsze są zgodne z tym co użytkownicy widzą w aplikacjach analitycznych.

Qlik Nprinting - moduł do platformy Qlik Qlik Nprinting - moduł do platformy Qlik

Platforma raportowa Nprinting w pełni wspiera technologię HTML, zarówno w procesie tworzenia raportów jak i komunikacji z innymi komponentami. Otwarte API pozwala na łatwe integrowanie Qlik Nprinting z innymi rozwiązaniami wykorzystującymi technologię REST.

Newsstand

Qlik Nprinting posiada także portal online, na którym mogą być publikowane raporty we wszystkich dostępnych formatach. Użytkownik za pomocą portalu może.

 • Przeglądać katalog raportów zgodnie ze swoimi uprawnieniami
 • Porównywać aktualne i poprzednie wersje raportów
 • Samodzielnie subskrybować raporty, które będą wysyłane na maila użytkownika zgodnie z ustaloną przez niego częstotliwością

Dowiedz się więcej o funkcjonalnościach portalu:

Raportowanie On-Demand

Raporty Qlik Nprinting mogą być także generowane bezpośrednio z aplikacji Qlik poprzez rozszerzenie On-Demand. Raporty mogą być tworzone w oparciu o obecną selekcję w aplikacji, dzięki temu można wielokrotnie wykorzystywać te same szablony raportów do generowania różnych widoków.

On demand reporting:

Integracja zabezpieczeń z platformą Qlik

Raporty Nprinting mogą być generowane z uwzględnieniem mechanizmu Section Access w źródłowych aplikacjach QlikView i Qlik Sense. Dzięki temu nie jest wymagane tworzenie osobnego modelu uprawnień dla generowanych raportów.

Zabezpieczenia dostępu do platformy i tworzenia nowych raportów wykorzystują analogiczny do platformy Qlik Sense mechanizm oparty o rolach użytkowników. Mechanizm pozwala na stworzenie spersonalizowanych siatek ról zależnie od tego jak szeroki dostęp mają mieć użytkownicy do tworzenia i edytowania szablonów, tworzenia zadań dystrybucji i zarządzania platformą. Architektura zabezpieczeń wspiera takie technologie jak DMS, Kerberos, JWT, SAML, LDAP lub REST.

Skontaktuj się z nami

Porozmawiajmy! Interesują Cię nasze rozwiązania? Nasi eksperci odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.
  Administratorem Twoich danych osobowych jest BPX S.A. (KRS: 0000274149), a szerszą informację o przetwarzaniu danych osobowych przez BPX S.A. możesz znaleźć w Polityce Prywatności.

  • SAP
  • Qlik
  • Infor
  • enova365
  • Teta
  • Visual Fabriq
  • RGM
  • Power BI
  • Semarchy
  • K4 Inphinity
  • Vizlib
  • Tricentis Tosa