Infor OS

Infor Operating System (OS)

Zarządzanie dokumentami

Document Management

Pakiet Document Management jest narzędziem służącym do zarządzania plikami oraz dokumentacją w przedsiębiorstwie. Produkt pozwala na wersjonowanie, budowanie przepływów pracy (Workflow) oraz procesów akceptacji dokumentów w oparciu o definiowalne role. Dokumenty obsługiwane poprzez moduł, dzięki elastycznym mechanizmom budowania powiązań, mogą być wykorzystywane bezpośrednio z poziomu systemu ERP (np. Infor CloudSuite Industrial).

Współpraca

Ming.Le

Ming.Le jest rozwiązaniem pozwalającym na współpracę. Pozwala na komunikację oraz publikację informacji kontekstowych do procesów realizowanych w ERP. Rozwiązanie zapewnia znane z mediów społecznościowych grupy, tablice oraz wiele innych nowoczesnych sposobów wymiany informacji, przetłumaczone na środowisko biznesowe. Wszyscy pracownicy korzystający z Ming.Le są wstanie komunikować się, udostępniać informacje z aplikacji biznesowych, dzielić się dokumentami, planami, zdjęciami, filmami w jednej scentralizowanej lokalizacji. Wszystkie czynności i zdarzenia są rejestrowane i z łatwością można je wyszukać.

Budowa rozszerzeń

Mongoose Paas

Mongoose jest platformą programistyczną, na której oparte są wszystkie produkty i rozwiązania firmy Infor. Platforma oparta jest o technologie Microsoft (.NET / C#) i pozwala na zaprojektowanie, budowę, deploy aplikacji. W ramach platformy dostępne są narzędzia takie jak App Builder pozwalające na zdecydowane przyspieszenie prac programistycznych w oparciu o istniejące wzorce, kolekcje oraz zbiory danych. Aplikacje tworzone za pomocą Mongoose dostępne są automatycznie za pomocą interfejsu webowego (przeglądarka), w urządzeniach mobilnych oraz przy pomocy stacjonarnych klientów aplikacji.

Interfejs (UX)

Soho

Jest to pakiet wizualny pozwalający na budowanie wszystkich aplikacji wykorzystując ujednolicony wygląd (UX). Wszystkie produkty ERP oraz pakietu OS zbudowane są na jednej platformie wizualnej. Za pomocą tej samej platformy z wykorzystaniem Mongoose możliwe jest budowanie nowych rozszerzeń oraz kompleksowych aplikacji.

api/interfejsy/integracje

ION

Infor ION jest bezpieczną szyną integracyjną pozwalającą na tworzenie przepływów danych pomiędzy aplikacjami Infor (w oparciu o zaprojektowane, możliwe do edycji struktury wymiany danych – BOD) oraz aplikacjami innych producentów (elastyczne tworzenie szablonów i mapowań). Aplikacja posiada kilka składowych w tym między innymi moduł Workflow pozwalający na planowanie przepływów oraz wymiany informacji. Wszystkie procesy biznesowe mogą być połączone z procesami ION, dzięki czemu możliwy jest lepszy monitoring wykonania procesów oraz ich poszczególnych etapów.

Sztuczna Inteligencja (A.I.)

Coleman

Infor Coleman jest sztuczną inteligencją (AI) pozwalającą na znaczne przyśpieszenie wykonywanych czynności operacyjnych oraz wyszukiwania danych. Platforma oparta jest o uczenie maszynowe na podstawie szablonów branżowych dostarczanych przez Infor. Produkt zaprojektowany został z myślą o połączeniu procesów biznesowych oraz sztucznej inteligencji. Przy jego projektowaniu skupiono się na użytkownikach biznesowych, a nie na programistach, jako głównej grupie docelowej. W dowolnym momencie może pomóc w wykonywaniu zadań i rekomendowaniu najlepszych rozwiązań zaistniałych sytuacji.

Zarządzanie danymi

Data Lake

Narzędzie pozwalające na obsługę Big Data, zapewniające pełne przetwarzanie danych z wielu źródeł. Dzięki bezpośredniemu połączeniu z całym ekosystemem, możliwa jest kompleksowa analiza schematów pozwalająca na podejmowanie trafniejszych decyzji w oparciu o analitykę. Obszar Data Lake składa się z trzech głównych komponentów: Data Lake Storage (repozytorium przechowywania danych z wielu systemów), Data Lake Metagraph (wartstwa relacyjna, modelowanie graficzne), Data Lake Catalog (inteligentne zarządzanie metadanymi).

połączenie z urządzeniami

IoT

Udostępnione w 2018 roku rozwiązania obejmują zbieranie danych z czujników w bezpieczny sposób oraz na dużą skalę, z dowolnego miejsca. Dane zbierane z czujników synchronizowane są z zasobami / obiektami połączonych systemów. Rozwiązanie zintegrowane jest z IoT AWS (Amazon Web Services), co pozwala korzystać ze skalowalności oraz stabilności rozwiązania. Dzięki połączeniu z Birst (BI) możliwe jest agregowanie danych z setek tysięcy urządzeń IoT i modelowania je w spójne ramy metryczne. Dzięki temu możliwe jest śledzenie oraz analiza wydajności, bezpieczeństwa, zgodności czy efektywności.

Bezpieczeństwo

Federated Services

Jest to rozwiązanie pozwalające na poprawę bezpieczeństwa IT. Umożliwia pojedyncze logowanie oraz przełączanie pomiędzy aplikacjami. Dzięki Infor Federation Services możliwe jest zarządzanie uprawnieniami we wszystkich systemach Infor w scentralizowanym miejscu. Produkt pozwala na przypisywanie ról oraz uprawnień. Infor Federation Services działa w integracji z AD FS oferowanym przez Windows Serwer.

Zgodność/Lokalizacje

Local.ly

Platforma jest narzędziem pozwalającym na generowanie specyficznych raportów dla poszczególnych krajów. W ramach pakietu możliwe jest generowanie dedykowanych zestawień oraz sprawozdań uwzględniając specyfikę prawną danego kraju / regionu. Przesyłanie danych z systemu ERP bazuje na Infor ION, dzięki temu możliwe jest integrowanie danych także z innych systemów lub plików płaskich.

Infor CloudSuite TM Corporate

Infor CloudSuite TM Healthcare

Infor CloudSuite TM Aerospace & Defense

Infor CloudSuite TM Automotive

Infor CloudSuite TM Fashion

Infor CloudSuite TM Food & Beverage

 

Infor CloudSuite TM Industrial

 

Infor CloudSuite TM Distribution

Infor CloudSuite TM Public Sector

Infor CloudSuite TM HCM

Infor CloudSuite
TM Hospitality

Infor CloudSuite TM Equipment

Infor LN

Infor M3

Infor CloudSuite Industrial

Infor CloudSuite Business

Infor HCM

Infor EAM

Infor CPQ

Infor PLM

Infor Nexus

Infor CRM

Infor Birst

Skontaktuj się z nami

Porozmawiajmy! Interesują Cię nasze rozwiązania? Nasi eksperci odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.
  Administratorem Twoich danych osobowych jest BPX S.A. (KRS: 0000274149), a szerszą informację o przetwarzaniu danych osobowych przez BPX S.A. możesz znaleźć w Polityce Prywatności.

  • SAP
  • Qlik
  • Infor
  • enova365
  • Teta
  • Visual Fabriq
  • RGM
  • Power BI
  • Semarchy
  • K4 Inphinity
  • Vizlib
  • Tricentis Tosa