Rozszerzenia

Rozszerzenia Infor Cloudsuite Industrial

Org Chart lingo outline white768Org Chart lingo outline white768

Rozszerzenia

01

Portal dla dostawców.

02

CRM

03

Forecasting

04

Syte Plan

Portal dla Dostawców

Jest to kompleksowy produkt / rozwiązanie służące do raportowania produkcji oraz operacji magazynowych podzielony na trzy składowe.

Obsługa Zamówień Zakupu

 • Bezpośredni wgląd dostawcy w zamówienia do realizacji.
 • Potwierdzanie statusu oraz ilości linii zamówienia zakupu oraz dat realizacji (w tym zbiorcze).
 • Dodawanie i przeglądanie dokumentacji dotyczącej zamówień.
 • Zmiany wprowadzone przez dostawcę nie wpływają bezpośrednio na zamówienia zakupu (możliwość użycia procesu akceptacji zmian).

Obsługa Dostaw (PZ / Dokumenty dostaw)

 • Uproszczony proces PZ (Przyjęcie Zewnętrzne):
  – Dostawca tworzy dokument dostawy (na podstawie dostępnych zamówień zakupu).
  – Dokument dostawy widoczny jest z poziomu systemu.
  – PZ możliwe jest do wykonania zbiorczo dla dokumentu (jeden dokument dostawy może obejmować wiele zamówień zakupu).
 • Dodawanie numerów seryjnych i/lub partii do dostaw w trakcie wykonywania PZ na podstawie danych od dostawcy  (np. numery wytopów).
 • Tworzenie numerów partii i seryjnych na podstawie przyjętej nomenklatury wewnętrznej.
 • Przypisywanie kontenerów / palet do dostaw.
 • Łączenie / rozdzielanie dostaw.

Kontrakty / Cenniki

 • Widoczność kontraktów przez dostawcę.
 • Widoczność cenników przez dostawcę.
 • Możliwość wprowadzania zmiany cenników oraz czasów realizacji przez dostawcę (w ramach bufora, możliwość użycia procesu akceptacji zmian).

Powiadomienia

 • Powiadomienia mailowe od dostawcy (na podstawie zdefiniowanych typów alertów),
 • Powiadomienie mailowe do dostawcy (na podstawie zdefiniowanych typów alertów).

Pozostałe

 • Dostęp do repozytorium dokumentacji dla dostawcy na podstawie zdefiniowanych ról oraz rodzajów i uprawnień do dokumentów.
 • Historia Interakcji / Konwersacji z Dostawcą.
 • Zbiór podstawowych statystyk zakupowych (ilości dostaw na czas, zrealizowane zamówienia, itp.)

CRM

Tworzenie / utrzymanie / analiza wartości ważonej prognoz sprzedażowych w oparciu o zarejestrowane szanse (lejek sprzedażowy).

Procesy rejestracji oraz obsługi

 • Kampania sprzedażowa
 • Kontakt sprzedażowy
 • Prospekt (potencjalny klient)
 • Lead
 • Szansa
 • Oferta

Rejestracja Interakcji / Historii kontaktu w ramach dowolnego etapu procesu.

Dostępny dodatek Outlook z możliwościami

 • Integracji wiadomości z interakcjami bezpośrednio na podstawie email,
 • Integracji kontaktów sprzedażowych z kontaktami outlook,
 • Automatycznego tworzenia smart link do systemu na podstawie odnalezionych / sparametryzowanych fraz (np. numer pozycji / indeksu).

Skontaktuj się z nami

Porozmawiajmy! Interesują Cię nasze rozwiązania? Nasi eksperci odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.
  Administratorem Twoich danych osobowych jest BPX S.A. (KRS: 0000274149), a szerszą informację o przetwarzaniu danych osobowych przez BPX S.A. możesz znaleźć w Polityce Prywatności.

  • SAP
  • Qlik
  • Infor
  • enova365
  • Teta
  • Visual Fabriq
  • RGM
  • Power BI
  • Semarchy
  • K4 Inphinity
  • Vizlib
  • Tricentis Tosa