Definiowanie Produktu

Moduł definiowanie produktu

Podstawowy moduł systemu stanowiący źródło kluczowych danych dla procesów logistycznych, produkcyjnych, planistycznych. Moduł opiera się o:
Definiowanie ProduktuDefiniowanie Produktu

Definiowanie Produktu

01

Kartotekę indeksów materiałowych (pozycji) z możliwością szczegółowej klasyfikacji.

02

Kartotekę technologii produkcyjnych (BOM / Marszruta technologiczna)

03

Kreator importu oraz exportu technologii do Excel lub XML.

04

Definiowanie składników kosztowych pozycji / indeksu.

05

Ekrany do zbiorczego zarządzania technologiami, ich wersjami oraz wizualizacjami.

Kartoteka technologii produkcyjnych (BOM / Marszruta technologiczna)

Możliwość budowy alternatywnych wariantów użycia materiałów. W ramach modułu możliwa jest szczegółowa parametryzacja technologii:
 • Czasy technologiczne | Maszynogodzina, Robocizna, Przezbrojenie, Przesunięcie
 • Grupy zasobów | Dobranie odpowiednich stanowisk oraz parametrów planistycznych oraz harmonogramowania.
 • Backflush | Możliwość parametryzacji automatycznego raportowania zużycia materiałów lub / i robocizny lub / i maszynogodzin.
 • Kooperacja | Definicja osobnego procesu usługi obcej.

Definiowanie składników kosztowych pozycji / indeksu.

Możliwe do zastosowanie składniki agregujące koszty szczegółowe:
 • Robocizna | Przezbrojenie, Robocizna właściwa,
 • Materiały | Mat. bezpośrednie, Narzędzia, Mat. Pomocnicze, Inne,
 • Narzuty stałe | Na wydział, na MPK, na materiał,
 • Narzuty zmienne | Na wydział, na MPK, na materiał,
 • Usługa obca | Kooperacja,

Zarządzanie Zmianą Technologiczną

Możliwe do zastosowanie składniki agregujące koszty szczegółowe:
 • Zbiorcze kreowania zmian materiałowych (np. zastąpienie materiału A.1, materiałem A.2),
 • Kopiowania zmian technologicznych,
 • Zbiorczej akceptacji zmian technologicznych i księgowania (wejścia ich w życie),
 • Mechanizmy śledzenia: wersji, numerów rysunku, czasów obowiązywania operacji technologicznych,
 • Przydzielanie priorytetów, rodzajów, dystrybucji zmian technologicznych.

Skontaktuj się z nami

Porozmawiajmy! Interesują Cię nasze rozwiązania? Nasi eksperci odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.
  Administratorem Twoich danych osobowych jest BPX S.A. (KRS: 0000274149), a szerszą informację o przetwarzaniu danych osobowych przez BPX S.A. możesz znaleźć w Polityce Prywatności.

  • SAP
  • Qlik
  • Infor
  • enova365
  • Teta
  • Visual Fabriq
  • RGM
  • Power BI
  • Semarchy
  • K4 Inphinity
  • Vizlib
  • Tricentis Tosa