Blog

Nowa era w analityce HR – wykorzystaj potencjał Business Intelligence

 • Dominik Machalica

  9 min czytania
Nowa era w analityce HR – wykorzystaj potencjał Business Intelligence Data utworzenia: 22 czerwca 2023

W dzisiejszych czasach, branża HR stoi przed wyjątkowo trudnymi wyzwaniami, które dotykają każdą firmę. Globalne problemy, takie jak inflacja, braki towarów, nieterminowe dostawy, wahające się kursy walut oraz niedobór specjalistów na rynku pracy, dodatkowo komplikują sytuację. Ponadto, ciągłe obawy o recesję wymuszają redukcję kosztów. To jednak tylko jedna strona medalu.

Z artykułu dowiesz się:

 1. Jakie są benefity wykorzystania systemów BI w działach HR.
 2. O przykładach wykorzystania rozwiązań BI w branży HR.
 3. Jak zacząć przygodę z narzędziami do analityki danych.

Korzyści płynące z wykorzystania systemu BI w dziale HR

Branża HR musi nie tylko dbać o morale pracowników, organizować szkolenia, zadbać o ich zdrowie psychiczne, wynagrodzenia i benefity, ale jednocześnie musi utrzymać równowagę budżetową. Jak zatem pogodzić wszystkie te wyzwania?

Odpowiedzią jest Business Intelligence (BI) – zaawansowany system, który rozwiązuje problemy branży HR. Dzięki BI można spojrzeć na dane w zupełnie nowy sposób, zyskać wgląd w kluczowe wskaźniki, tworzyć prognozy i podejmować trafne decyzje. To narzędzie, które umożliwia optymalizację procesów, zwiększenie efektywności działań oraz skuteczne zarządzanie personelem.

Czas na rewolucję w branży HR. Przejdź na wyższy poziom zarządzania, wykorzystaj potencjał Business Intelligence i czerp korzyści z precyzyjnej analizy danych.

System Business Intelligence (BI) to klucz, który otwiera drzwi do lepszej przyszłości działu HR. Pozwala na podejmowanie mądrych, przemyślanych decyzji, które przyczyniają się do wzrostu efektywności i oszczędności czasu oraz pieniędzy. Oto, dlaczego warto sięgnąć po tę potężną technologię:

 1. Lepsze decyzje biznesowe: Dzięki systemowi BI, dział HR może sięgnąć po dokładne i aktualne dane, które pomagają w podejmowaniu trafnych decyzji. Nie musisz już polegać na intuicji czy domysłach – masz w rękach narzędzie, które opiera się na faktach i analizach. To oznacza, że możesz podejmować bardziej przemyślane decyzje, które przynoszą korzyści zarówno dla pracowników, jak i dla organizacji jako całości.
 2. Lepsze zarządzanie pracownikami: System BI umożliwia monitorowanie wydajności pracowników i identyfikowanie tych, którzy potrzebują dodatkowego wsparcia. Możesz efektywnie zarządzać czasem pracy, dostarczać odpowiednie wsparcie merytoryczne i szkolenia, aby podnieść kompetencje zespołu. Dzięki temu pracownicy będą bardziej zaangażowani i produktywni, co przekłada się na osiągnięcie lepszych wyników biznesowych.
 3. Analiza efektywności działań HR: System BI umożliwia gromadzenie i analizowanie danych dotyczących zatrudnienia, absencji, wynagrodzeń, szkoleń i wielu innych wskaźników HR. Dzięki temu możesz ocenić efektywność swoich działań i wprowadzać optymalizacje. Możesz dowiedzieć się, które źródła rekrutacji przynoszą najlepsze rezultaty, jak zatrzymać cennych pracowników i jakie korzyści płyną z inwestycji w rozwój zespołu.
 4. Optymalizacja systemu wynagrodzeń: System BI dostarcza narzędzi do analizy systemu wynagrodzeń w firmie. Możesz łatwo zidentyfikować, które stanowiska są najbardziej opłacalne, a także sprawdzić, czy wynagrodzenia pracowników są zgodne z rynkowymi standardami. To pozwala na dokonanie odpowiednich korekt, aby zatrzymać najlepszych pracowników i przyciągnąć utalentowanych kandydatów.
 5. Indywidualne szkolenia i rozwój: Dzięki analizie danych, system BI pomaga w identyfikowaniu potrzeb szkoleń i rozwoju pracowników. Możesz dowiedzieć się, które programy szkoleniowe są najbardziej skuteczne i przynoszą największe korzyści.

Przykłady zastosowania systemu BI w dziale HR

Zastosowanie systemu Business Intelligence (BI) w dziale HR otwiera przed firmami nieograniczone możliwości, przynosząc szereg korzyści biznesowych. Oto kilka kluczowych przykładów, które podkreślają wartość systemu BI w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi:

 1. Strategiczne decyzje oparte na danych: Dział HR może wykorzystać system BI do głębokiej analizy danych związanych z zatrudnieniem, wynagrodzeniami, absencją, rekrutacją i innymi aspektami HR. Dzięki temu, na podstawie rzetelnych danych i precyzyjnych prognoz, można podejmować trafne i przemyślane decyzje biznesowe. System BI umożliwia monitorowanie kluczowych wskaźników, identyfikowanie trendów i wykrywanie ukrytych wzorców, co pozwala na skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi.
 2. Optymalizacja wydajności i efektywności pracy: Dzięki systemowi BI, dział HR może skrupulatnie monitorować wydajność pracowników i identyfikować obszary, w których należy podjąć działania naprawcze lub wprowadzić optymalizacje. Analiza danych pozwala na precyzyjne zarządzanie czasem pracy, rozpoznawanie potrzeb szkoleniowych, identyfikację kluczowych czynników wpływających na wydajność, a także skuteczne śledzenie postępów i wyników.
 3. Optymalizacja kosztów: Dzięki zastosowaniu systemu BI w dziale HR możliwe jest skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi, co przyczynia się do znaczącej redukcji kosztów związanych z procesami rekrutacji, szkoleniami i zatrudnieniem pracowników. Poprzez dogłębne analizy danych, można zidentyfikować obszary, w których możliwe jest osiągnięcie oszczędności, takich jak minimalizacja rotacji pracowników oraz optymalizacja wykorzystania czasu i zasobów. Dzięki zoptymalizowaniu kosztów w obszarze HR, firma może skoncentrować swoje zasoby na strategicznych inicjatywach, osiągając tym samym większą efektywność operacyjną.
 4. Personalizowane rozwiązania dla pracowników: System BI umożliwia działowi HR tworzenie spersonalizowanych programów rozwoju i beneficjów dla pracowników. Analiza danych pozwala na lepsze zrozumienie potrzeb i preferencji pracowników, umożliwiając dostarczenie dedykowanych rozwiązań, które przyczyniają się do ich zaangażowania, motywacji i rozwoju. Dział HR może również monitorować efektywność tych rozwiązań i dostosowywać je w oparciu o wyniki analizy.
 5. Skuteczne zarządzanie talentami: System BI wspiera dział HR w identyfikacji i zarządzaniu talentami w organizacji. Poprzez analizę danych dotyczących rekrutacji, szkoleń, awansów i rotacji pracowników, można identyfikować kluczowych pracowników, potencjalne luki kompetencyjne oraz opracowywać spersonalizowane plany rozwoju i retencji. To pozwala na budowanie silnego i zrównoważonego zespołu, który przyczynia się do sukcesu organizacji.
 6. Zdobywanie przewagi konkurencyjnej: Wykorzystanie systemu BI w działach HR umożliwia firmom wyprzedzanie konkurencji poprzez skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi i podejmowanie strategicznych decyzji biznesowych. Dostęp do aktualnych i kompleksowych danych o pracownikach pozwala na lepsze planowanie, reagowanie na zmiany rynkowe i tworzenie spersonalizowanych programów rozwoju. Efektywnie zarządzane zasoby ludzkie stanowią kluczowy czynnik sukcesu w dynamicznym środowisku biznesowym.
 7. Kilka kroków przed wszystkimi: Mając najświeższe dane o wynagrodzeniach z raportów branżowych, pracownicy HR mogą porównać wynagrodzenia u siebie ze średnią rynkową, wyprzedzając konkurencję pod względem aktualności i wysokości wynagrodzeń.
 8. Wzmacnianie kultury organizacyjnej: Wykorzystanie systemu BI dla HR ułatwia precyzyjną identyfikację obszarów, które mogą wpływać na większe poczucie motywacji i zaangażowania pracowników. Analiza danych dotyczących wynagrodzeń, pakietów benefitów, szkoleń i rozwoju pracowników pozwala na określenie kluczowych czynników motywacyjnych i oferowanie odpowiednich korzyści, które przyczyniają się do utrzymania pracowników w firmie. Dzięki temu możliwe jest tworzenie korzystnej kultury organizacyjnej, sprzyjającej rozwojowi talentów i osiąganiu strategicznych celów biznesowych.

Sukces w dzisiejszej dynamicznej rzeczywistości biznesowej wymaga szybkiego dostępu do kluczowych danych i możliwości natychmiastowej analizy. Dlatego właśnie systemy Business Intelligence (BI) stają się nieodzownym narzędziem dla działów HR i innych działów w firmach.

Zastosowanie systemu BI w dziale HR daje nie tylko dostęp do bezcennych informacji, ale także umożliwia ich wykorzystanie w czasie rzeczywistym. Już nie trzeba czekać na przygotowanie specjalnego raportu przez inną osobę – teraz każdy pracownik może samodzielnie generować raporty, analizować dane i tworzyć czytelne dashboardy i wykresy. To proste i intuicyjne narzędzia pozwalające obserwować wszelkie zmiany niemal na żywo.

Dział HR może skorzystać z tych udogodnień, aby podejmować lepsze decyzje biznesowe, optymalizować procesy rekrutacji, szkoleń i zatrudnienia oraz wzmocnić kulturę organizacyjną. Dzięki temu pracownicy będą bardziej zmotywowani, zaangażowani i skoncentrowani na osiąganiu strategicznych celów firmy.

Case Study: Optymalizacja rezerwy na niewykorzystany urlop w dziale HR dzięki analizie danych w Qlik.

Pod koniec roku nasz klient przeprowadził analizę dotyczącą wysokiej rezerwy urlopowej. Dzięki wykorzystaniu narzędzia Qlik, możliwe było dokładne zbadanie sytuacji i zidentyfikowanie głównych przyczyn tego problemu. W trakcie analizy klient odkrył interesującą funkcję, która została opracowana przez nasz zespół w ramach wdrożenia. Skoncentrował się na analizie danych dotyczących wartości rezerwy urlopowej i zauważył, że niewykorzystane urlopy przez członków wyższej kadry menadżerskiej miały znaczny wpływ na całość. Okazało się, że równowartość dwutygodniowego urlopu jednego pracownika z wyższej kadry menadżerskiej jest porównywalna z sumą urlopów pięciu innych pracowników. Dzięki temu szybko dostrzegł, że problem leży w niewykorzystaniu urlopów przez kadrę zarządzającą.

Dzięki przeprowadzonej analizie klient natychmiast podjął działania i w ciągu zaledwie tygodnia wszyscy członkowie wyższej kadry menadżerskiej mieli już zaplanowane swoje urlopy. Dzięki temu skutecznemu rozwiązaniu udało się osiągnąć cel redukcji rezerwy urlopowej. To doskonały przykład wykorzystania narzędzi analitycznych w praktyce, które pomogły klientowi zoptymalizować zarządzanie zasobami ludzkimi i osiągnąć efektywność w korzystaniu z urlopów.

Jak zacząć przygodę z systemem BI w dziale HR?

Rozpoczęcie przygody z systemem BI dla działu HR jest prostsze niż się wydaje. Wystarczy skontaktować się z naszym zespołem i przedstawić swoje potrzeby oraz cele, a nasi eksperci pomogą w doborze odpowiedniego rozwiązania i wdrożeniu go w Twojej firmie.

Nasze intuicyjne środowisko użytkownika i czytelne interfejsy sprawiają, że korzystanie z systemu BI jest łatwe i przyjemne. Bez konieczności nauki kodowania czy zaawansowanej technologii, będziesz w stanie generować własne raporty, analizować dane i śledzić kluczowe wskaźniki wydajności swojego zespołu.

Dzięki naszemu systemowi BI, masz pełną kontrolę nad danymi i ich prezentacją. Możesz tworzyć personalizowane dashboardy, wykresy i raporty, aby dostosować analizę do swoich potrzeb. Rozpoczęcie przygody z systemem BI dla HR to prosta droga do lepszych decyzji biznesowych i efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi.

Jeżeli chcesz w pełni wykorzystać możliwości systemów Business Intelligence w swojej organizacji, skontaktuj się z nami już dziś! Nasi eksperci pomogą Ci płynnie rozpocząć korzystanie z tych narzędzi i dostosować je do unikalnych potrzeb Twojej firmy. Nie trać czasu i dołącz do grona przedsiębiorstw, które osiągają przewagę konkurencyjną dzięki efektywnemu wykorzystaniu danych. Skontaktuj się z nami i odkryj potencjał, jaki drzemie w Twojej firmie!

 • Autor:

  Dominik Machalica

  Sales BI Department Manager

Spodobał Ci się artykuł? Udostępnij go!

Dziękujemy

Zobacz ostatnie wpisy

To dzięki Wam dążymy do doskonałości, w dostarczanych projektach i wspólnych wyzwaniach. Zapraszamy do czytania naszego bloga, dzięki któremu dowiesz się więcej o naszych realizacjach i doświadczeniu. Przeczytaj artykuły poświęcone cyfrowej transformacji biznesu, o systemach ERP i Business Intelligence. Poznaj ciekawe zastosowania technologii przyszłości w praktyce.

 • Blog

  Organizacja i optymalizacja pracy w firmie – przejrzyste kokpity menedżerskie i kompleksowe zarządzanie procesami HR z aplikacją TETA ME

  Czytaj więcej

 • Blog

  Qlik, Power BI, Tableau – porównanie narzędzi i przegląd najważniejszych funkcji

  Czytaj więcej

 • Blog

  Zapobieganie efektowi Forward Buy: zwiększ zyski dzięki wsparciu promocji

  Czytaj więcej

 • Blog

  Wnioski urlopowe w TETA ME

  Czytaj więcej

Skontaktuj się z nami

Porozmawiajmy! Interesują Cię nasze rozwiązania? Nasi eksperci odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.
  Administratorem Twoich danych osobowych jest BPX S.A. (KRS: 0000274149), a szerszą informację o przetwarzaniu danych osobowych przez BPX S.A. możesz znaleźć w Polityce Prywatności.

  • SAP
  • Qlik
  • Infor
  • enova365
  • Teta
  • Visual Fabriq
  • RGM
  • Power BI
  • Semarchy
  • K4 Inphinity
  • Vizlib
  • Tricentis Tosa