Formularz rekomendacji

Dziękujemy za obdarzenie nas zaufaniem i wspólną realizację projektu. Będzie nam niezmiernie miło, jeśli poświęcą Państwo chwilę na napisanie rekomendacji dotyczącej naszej firmy.

  Jakie jest Pana/Pani stanowisko w firmie? *

  Jak ma Pan/Pani na imię? *

  Jak ma Pan/Pani na nazwisko? *

  Jaki jest Pana/Pani adres e-mail? *

  Z czego w naszej współpracy są Państwo najbardziej zadowoleni? *

  Czy w związku z tym, poleciłaby Pan/Pani naszą firmę i usługi?