VAT - BPX

Podatek od towarów i usług (PTU) – podatek od wartości dodanej, podatek pośredni.