Ustalanie partnera w systemie SAP SD - BPX

Partnerzy w systemie SAP SD odpowiadają różnym rodzajom odbiorców, którzy w systemie są odzwierciedleni poprzez tzw. grupy kont, do których przypisane są poszczególne role partnera (np. Zleceniodawca, Odbiorca towaru, Odbiorca faktury, Płatnik, Interesant, Pracownik, Partner handlowy). W zależności od konfiguracji systemu oraz utworzonych danych podstawowych odbiorcy, podczas tworzenia poszczególnych dokumentów w procesie sprzedaży, po podaniu indeksu odbiorcy system determinuje nam automatycznie odpowiednie role partnera wraz z indeksami założonymi dla nich w systemie. W procesie sprzedaży często inny klient odpowiada za zamówienie, do innej lokalizacji jest przesyłany towar, a jeszcze gdzie indziej wysyłana faktura. Dzięki ustalaniu partnera w systemie jesteśmy w stanie odzwierciedlić te zależności w prosty sposób.