Ustalanie ceny - BPX

Ustalanie cen w SD jest szerokim pojęciem i zawiera konfigurację oraz wszelkie ustalenia związane z definiowaniem różnego rodzaju warunków cenowych (ceny netto, ceny brutto, upustów, dopłat, podatków, kosztu wytworzenia, marży, zaokrągleń itp.).