Segmenty - BPX

Jednostka organizacyjna w Nowej Księdze Głównej. Wykorzystywane do raportowania przychodów i kosztów. Cele raportowania segmentowego to: zapewnienie wglądu do różnych rodzajów aktywności gospodarczej, kiedy zakres działalności przedsiębiorstwa jest różnorodny oraz dostarczanie informacji na temat ogólnej kondycji finansowej jednostki gospodarczej.