SAP FI - BPX

SAP FI to moduł SAP umożliwiający prowadzenie księgowań na kontach Księgi Głównej. Moduł łączy wszytsie inne moduły działające w SAPie: Gospodarkę materiałową, Sprzedaż i dystrybuję, Planowanie produkcji. SAP FI to podstawowy moduł systemu. Umożliwa ewidencję zdarzeń gospodarczych mających miejsce w przedsiębiorstwie, generowanie automatycznych księgowań, wywoływanie raportów i sprawozdań na cele zewnętrzne i wewnętrzne.