Rynek walutowy - BPX

W zakresie rynku walutowego, system SAP oferuje pełną obsługę transakcji typu:

  • FX Spot,
  • FX Forward,
  • FX Swap.

Analogicznie jak w przypadku instrumentów rynku pieniężnego, system SAP wspiera kompletne procesy obsługi wymienionych rodzajów transakcji – włącznie z wyceną walutową transakcji FX Forward (opartą na wprowadzanych kursach terminowych, kursach spot w dniu wyceny, lub kursach interpolowanych).