Rodzaj kosztów wtórnych - BPX

Wyszczególnione w controllingu, jako te, które wskazują na koszty generowane wewnątrz organizacji. Pozwalają na odzwierciedlenie kosztów generowanych pomiędzy obiektami controllingowymi. Nie znajdują swojego odzwierciedlenia w finansach.