Rodzaj kosztów pierwotnych - BPX

Wskazuje na rodzaj kosztów pochodzących spoza organizacji. Koszty pierwotne odpowiadają kontom Księgi Głównej. Rodzaj kosztów wykorzystywany jest do rozliczeń kosztów controllingu stanowiąc punkt integracji modułów SAP FI oraz SAP CO.