RMA - BPX

Proces polegający nazgłoszeniu niepoprawności działania produktu nabytego u sprzedawcy/ producenta. Związany w zależności od ustaleń z wymianą produktu, zwrotem poniesionych kosztów, bądź naprawą objętych okresem gwarancyjnym. W SyteLine istnieje osobny moduł wspierający podstawowe procesy związane z obsługą reklamacji w powiązaniu z pozostałymi procesami zachodzącymi w przedsiębiorstwie.