Prospekt - BPX

Potencjalny klient, który jeszcze nigdy nie złożył zamówienia zakupu na oferowany produkt, ale istnieje możliwość, że dokona tego w przyszłości.