Obszar wyników - BPX

Jest to najwyższy poziom raportowania w controllingu. Wykorzystywany jest do strukturalizowania i segmentacji rynku. Na tym poziomie analizuje się wartości pochodzące z rachunku wyników segmentów rynku (CO-PA).