Obszar rachunku kosztów - BPX

Wyodrębniony obszar (np. geograficznie) z obszaru wyników wykorzystywany na potrzeby rachunkowości wewnętrznej. Służący do zebrania wszystkich ustawień definiujących podejście do analiz wewnętrznych. W strukturze organizacyjnej SAP podlegają mu jednostki gospodarcze, które w ramach jednego obszaru wyników muszą posługiwać się tym samym planem kont.