Obieg dokumentów  - BPX

Obieg dokumentów zawiera informacje o utworzonych dokumentach, powiązanych ze sobą w ramach wykonanego procesu. Z poziomu obiegu dokumentów widzimy co zostało już wykonane w danym procesie oraz podejrzeć szczegóły wyświetlając dokumenty bezpośrednio z poziomu obiegu dokumentów.