Model danych - BPX

Model danych to schemat/struktura danych zawartych w aplikacji. Obrazowuje relacje między tabelami, a także zawiera takie elementy jak nazwy pól, formaty i informacje dodatkowe o jakości pól/kluczy. Następnie ten schemat jest wykorzystywany na wizualizacji QS/QV (Qlik Sense, Qlik View) lub innego systemu do analityki danych.