Menadżer transakcji - BPX

Jest narzędziem pozwalającym na ewidencję, raportowanie oraz wycenę rynkowa Mark-to-Market transakcji rynku finansowego.