Księgowania uzgadniające (z CO do FI) - BPX

Księgowania uzgadniające w controllingu mające swoje odzwierciedlenie po stronie finansów. Dochodzi do nich wtedy, gdy alokacje w controllingu powodują zmianę wpływającą na wyniki w finansach,  w przeciwieństwie do większości księgowań, które tego wpływu nie mają.  Integracja księgowań z CO do FI  odbywa się automatycznie w czasie rzeczywistym, co zapewnia bieżącą aktualizację.