Kod SWIFT - BPX

Zwany również pod pojęciem BIC. Jest to międzynarodowy 8-11 znakowy wzorcowy kod, identyfikujący dany bank. Kod SWIFT wykorzystywany jest przede wszystkim przy realizacji płatności za granicę jak również dla płatności przychodzących zza granicy.